Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 19.
508193 Összes oltás

RKE/7/2021. (XII.10) számú rektori-kancellári Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról

 

 

1.§

Az utasítás célja

 

A járvány negyedik hulláma is a korábbiakhoz hasonlóan jelentős kihívások elé állítja az Egyetem betegellátási képességét. A fokozódó járványügyi helyzetben az Egyetem folyamatosan lát el COVID19 gyanús és COVID19-pozitív betegeket. Az Egyetem ezen betegellátó tevékenysége mellett jelentős diagnosztikai, valamint szűrőközpontként is működik a járvány hazai megjelenése óta. A Semmelweis Egyetem egyike azoknak a hivatalosan kijelölt oltópontoknak, ahol a koronavírus elleni védőoltás a Kormány által elrendeltek, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) eljárásrendjének megfelelően történik.

E feladatok ellátása a szokásos napi feladatellátáson túl jelentős többletmunkát igényel az Egyetem érintett munkavállalóitól. Az utasítás célja a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban közvetlenül részvevő munkavállalók többletmunkájának elismerése többletjuttatás (illetménykiegészítés, keresetkiegészítés) formájában.

2.§

Az utasítás tárgyi személyi és időbeli hatálya

 

(1) Az utasítás tárgyi hatálya

a) a COVID19 gyanús és COVID19-pozitív betegek ellátására,b

b) gyógyszerellátásra és a betegellátáshoz kapcsolódó diagnosztikai tevékenység végzésére

c) a vakcinációhoz kapcsolódó feladatellátásra

d) a COVID19-szűréssel kapcsolatos tevékenységre,

e) az a)-d) pontokban írt tevékenységet közvetlenül támogató működtetési, üzemeltetési tevékenységre terjed ki.

(2) Az utasítás személyi hatálya azon egészségügyi és egészségügyben dolozókra terjed ki, akik közvetlenül részt vesznek az (1) bekezdés szerinti tevékenységekben.

(3) Az utasítás időbeli hatálya 2021. december 1-jétől visszavonásig szól.

3.§

A többletjuttatás összege

 

(1) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végezte a COVID19-ellátásban ténylegesen teljesített munkavégzés minden órájára (mind normál munkaidőre, mind ügyeletben, rendkívüli munkavégzés keretében ledolgozott órákra) jogosult többletjuttatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

 

Munkaköri csoport
Ft/óra
Szakorvos
1 200
Rezidens, klinikai orvos
1 000
Szakdolgozó (felsőfokú, E+ fizetési osztály)
800
Szakdolgozó (középfokú, C-D fizetési osztály)
700
Szakdolgozó (alapfokú, A-B fizetési osztály)
600

 

(2)  Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatárorozott tevékenységet intenzív terápiás osztályon végezte, a többletjuttatás számításakor az (1) bekezdés szerinti óradíj másfélszeresét kell alapul venni.

(3) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy amennyiben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet véhezte, az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokra tekintettel – a hónap munkanapjainak számához képest időarányosan – jogosult többletjuttatásra a munkakörétől függően az alábbiak szerint:

 

Munkaköri csoport

Ft/hó*

Szakorvos

130 000

Rezidens, klinikai orvos

113 000

Szakdolgozó (felsőfokú, E+ fizetési osztály)

113 000

Szakdolgozó (középfokú, C-D fizetési osztály)

97 000

Szakdolgozó (alapfokú, A-B fizetési osztály)

80 000

 

                                       * Amenniyben a hónap minden munkanapja az utasítás szerinti tevékenységgel ledolgozásra kerül

(4) Amenniyben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységre rendkívüli munkavégzés (túlóra) keretében kerül sor, a foglalkoztatott a ténylegesen teljesített túlórákra vonatkozóan az alábbi óradíj-kiegészítsre jogosult:

 

Munkaköri csoport

Ft/óra

Szakorvos

750

Rezidens, klinikai orvos

650

Szakdolgozó (felsőfokú, E+ fizetési osztály)

650

Szakdolgozó (középfokú, C-D fizetési osztály)

560

Szakdolgozó (alapfokú, A-B fizetési osztály)

460

 

(5)  Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott tevékenységet egyetemi oltóponton végezte, rendes munkaidőben történő munkavégzésért többletjuttatás nem adható. Rendkívüli munkavégzés (túlóra) esetén a ténylegesen teljesített túlórákra az alábbi óradíj-kiegészítésre jogosult: 

 

Munkaköri csoport

Ft/óra

Orvos, szakorvos

750

Szakdolgozó, koordinátor, adminisztrátor

650

 

(6) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amenniyben a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott tevékenységet külső helyszínen – kirendelés alapján – végezte, a résztvevő az alábbi többletjuttatásra jogosult a kirendelés időtartamának minden napjára:

 

Munkaköri csoport

Ft/nap

Orvos, szakorvos

6000

Szakdolgozó, koordinátor, adminisztrátor

5000

 

(7) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenységet végezte, az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokra tekintettel -a hónapmunkanapjainak számához képest időarányosan – jogosult a többletjutattatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

 

Munkaköri csoport

Ft/hó*

Fizikai foglalkozású (pl: takarító, szennyesruha-raktáros, karbantartó

52 000

 

      * Amenniyben a hónap minden munkanapja az utasítás szerinti tevékenységgel ledolgozásra kerül

(8) A jelen § szerinti többletjuttatás az arra jogosultak számára havonta, az adott munkavégzési hely felelőse által kiállított teljesítésigazolást követően kerül számfejtésre és kifizetésre. A kifizetés feltétele továbbá az orvosszakmai főigazgató (szakorvosok esetén), az ápolási igazgató (szakdolgozók esetén), a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója (rezidensek esetén), illetve a kancellár (alaptevékenységet támogató területen dolgozók esetén) jóváhagyása.

(9) A kifizetés forrása az adott feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások nyilvántartására létrehozott költségvetési keret.

(10) A COVID19-ellátásban dolgozók esetében az ellátás kapcsán teljesített munkavégzés (ügyelet, rendkívüli munkavégzés) az SAP nyilvántartási rendszerben központilag kerül rögzítésre. Az adatok Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére való eljuttatásáért (amelynek határideje a tárgyhónapot követő hónap …. napja) az Egyetem COVID19-ellátóhelyei felelősek. Ennek célja a költségek elkülönített gyűjtése.

(11) A normál munkaidőben teljesített feladatellátásért járó (óradíjas vagy havidíjas) többletjuttatás megállapításához a feladvégzés jelentése – a (10) bekezdésben meghatározottt időn belül – az ellátóhely / oltópont / szűrőpont feladata.

4. §

Záró rendelkezés

 

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

Budapest, 2021. december 10.

 

Dr. Merkely Béla                                  Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila

rektor                                                           kancellár                       a Klinikai Központ elnöke

 

RKE/7/2021.(XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:

RKE/7/2021.(XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás