Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról

(egységes szerkezetben az RKE/2/2022. (I. 21.) számú és a RKE/6/2022. (VI.01.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás által megállapított szöveggel)

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi utasítást adjuk ki.

1. §

Az utasítás célja

A járvány negyedik hulláma is a korábbiakhoz hasonlóan jelentős kihívások elé állítja az Egyetem betegellátási képességét. A fokozódó járványügyi helyzetben az Egyetem folyamatosan lát el COVID19-gyanús és COVID19-pozitív betegeket. Az Egyetem ezen betegellátó tevékenysége mellett jelentős diagnosztikai, valamint szűrőközpontként is működik a járvány hazai megjelenése óta. A Semmelweis Egyetem egyike azoknak a hivatalosan kijelölt oltópontoknak, ahol a koronavírus elleni védőoltás a Kormány által elrendelteknek, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) eljárásrendjének megfelelően történik.

E feladatok ellátása a szokásos napi feladatellátáson túl jelentős többletmunkát igényel az Egyetem érintett munkavállalóitól. Az utasítás célja a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban közvetlenül résztvevő munkavállalók többletmunkájának elismerése többletjuttatás (illetménykiegészítés, keresetkiegészítés) formájában.

2. §

Az utasítás tárgyi, személyi és időbeli hatálya

(1) Az utasítás tárgyi hatálya

a) a COVID19-gyanús és COVID19-pozitív betegek ellátására,

b) gyógyszerellátásra és a betegellátáshoz kapcsolódó diagnosztikai tevékenység végzésére,

c) a vakcinációhoz kapcsolódó feladatellátásra

d) a COVID19-szűréssel kapcsolatos tevékenységre,

e) az a)-d) pontokban írt tevékenységeket közvetlenül támogató működtetési, üzemeltetési tevékenységre terjed ki.

(2) Az utasítás személyi hatálya a Pulmonológiai Klinika és a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egészségügyi és egészségügyben dolgozóira terjed ki, akik közvetlenül részt vesznek az (1) bekezdés szerinti tevékenységekben.1

(3) Az utasítás időbeli hatálya 2021. december 1-jétől visszavonásig szól.

 

3. §

A többletjuttatás összege

(1) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végezte, a COVID19-ellátásban ténylegesen teljesített munkavégzés minden órájára (mind a normál munkaidőre, mind az ügyeletben, rendkívüli munkavégzés keretében ledolgozott órákra) jogosult többletjuttatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

Munkaköri csoport

Ft/óra

Szakorvos

1 200

Rezidens, klinikai orvos

1 000

Szakdolgozó (felsőfokú, E+ fizetési osztály)

800

Szakdolgozó (középfokú, C-D fizetési osztály)

700

Szakdolgozó (alapfokú, A-B fizetési osztály)

600

 

(2) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet intenzív terápiás osztályon végezte, a többletjuttatás számításakor az (1) bekezdés szerinti óradíj másfélszeresét kell alapul venni.

(3) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végezte, az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokra tekintettel – a hónap munkanapjainak számához képest időarányosan – jogosult többletjuttatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

Munkaköri csoport

Ft/hó2

Szakorvos

130 000

Rezidens, klinikai orvos

113 000

Szakdolgozó (felsőfokú, E+ fizetési osztály)

113 000

Szakdolgozó (középfokú, C-D fizetési osztály)

97 000

Szakdolgozó (alapfokú, A-B fizetési osztály)

80 000

 

(4) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységre rendkívüli munkavégzés (túlóra) keretében kerül sor, a foglalkoztatott a ténylegesen teljesített túlórákra vonatkozóan az alábbi óradíj-kiegészítésre jogosult:

Munkaköri csoport

Ft/óra

Szakorvos

750

Rezidens, klinikai orvos

650

Szakdolgozó (felsőfokú, E+ fizetési osztály)

650

Szakdolgozó (középfokú, C-D fizetési osztály)

560

Szakdolgozó (alapfokú, A-B fizetési osztály)

460

 

(5)3Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott tevékenységet egyetemi oltóponton végezte, a ténylegesen teljesített munkavégzés minden órájára (mind a normál munkaidőre, mind az ügyeletben, rendkívüli munkavégzés keretében ledolgozott órákra) jogosult többletjuttatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

Munkaköri csoport

Ft/óra

Orvos, szakorvos

750

Szakdolgozó, koordinátor, adminisztrátor

650

 

(6) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott tevékenységet külső helyszínen – kirendelés alapján – végezte, a résztvevő az alábbi többletjuttatásra jogosult a kirendelés időtartamának minden napjára:

Munkaköri csoport

Ft/nap

Orvos, szakorvos

6 000

Szakdolgozó, koordinátor, adminisztrátor

5 000

 

(7) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenységet végezte, az adott hónapban ténylegesen ledolgozott munkanapokra tekintettel – a hónap munkanapjainak számához képest időarányosan – jogosult többletjuttatásra munkakörétől függően az alábbiak szerint:

Munkaköri csoport

Ft/hó4

Fizikai foglalkozású (pl. takarító, szennyesruha-raktáros, karbantartó)

52 000

 

(8) A jelen § szerinti többletjuttatás az arra jogosultak számára havonta, az adott munkavégzési hely felelőse által kiállított teljesítésigazolást követően kerül számfejtésre és kifizetésre. A kifizetés feltétele továbbá az orvosszakmai főigazgató (szakorvosok esetén), az ápolási igazgató (szakdolgozók esetén), a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója (rezidensek esetén), illetve a kancellár (alaptevékenységet támogató területen dolgozók esetén) jóváhagyása.

(9) A kifizetés forrása az adott feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások nyilvántartására létrehozott költségvetési keret.

(10) A COVID19-ellátásban dolgozók esetében az ellátás kapcsán teljesített munkavégzés (ügyelet, rendkívüli munkavégzés) az SAP nyilvántartási rendszerben központilag kerül rögzítésre. Az adatok Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére való eljuttatásáért (melynek határideje a tárgyhónapot követő hónap 8. napja) az Egyetem COVID19-ellátóhelyei felelősek. Ennek célja a költségek elkülönített gyűjtése.

(11) A normál munkaidőben teljesített feladatellátásért járó (óradíjas vagy havidíjas) többletjuttatás megállapításához a feladatvégzés jelentése – a (10) bekezdésben meghatározott határidőn belül – az ellátóhely/oltópont/szűrőpont feladata.

4. §

Záró rendelkezés

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság honlapján való közzététellel lép hatályba.

 

Budapest, 2021. december 10.

 

Dr. Merkely Béla                                  Dr. Pavlik Lívia                        Dr. Szabó Attila

rektor                                                           kancellár                       a Klinikai Központ elnöke


1 Módosította az RKE/6/2022. (VI.01.) sz. rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki utasítás, hatályos 2022.VI.01-től.

2 Amennyiben a hónap minden munkanapja az utasítás szerinti tevékenységgel ledolgozásra kerül, a kiegészítés maximális összege.

3 Megállapította az RKE/2/2022. (I. 21.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás, hatályos 2022. január 21-től. Rendelkezéseit már a 2021. december havi teljesítések elszámolásakor alkalmazni kell.

4 Amennyiben a hónap minden munkanapja az utasítás szerinti tevékenységgel ledolgozásra kerül, a kiegészítés maximális összege.


RKE/7/2021. (XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás a COVID19-járvánnyal kapcsolatos feladatellátásban résztvevők számára többletjuttatás megállapításáról (egységes szerkezetben az RKE/2/2022. (I. 21.) számú és a RKE/6/2022. (VI.01.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás által megállapított szöveggel) beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:

RKE/7/2021.(XII.10.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás

Módosította az RKE/2/2022. (I.21.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás, amelynek aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
 
Módosította az RKE/6/2022. (VI.01.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:

RKE/6/2022. (VI.01.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás