Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás

RKE/5/2021. (XI.12.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás

a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (4) bekezdésének d) pontjában foglalt hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1.§

A Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területén lévő épületekbe való belépéstől kezdve zárt térben az orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező a foglalkoztatottak, a betegek és látogatók számára, amely alól kivételt képeznek

aa) a betegek az elhelyezésre szolgáló kórteremben,

ab) hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek.”

2.§

Záró rendelkezések

(1) Jelen utasítás az egyetem honlapján történő közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig érvényes.

(2) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás egységes szerkezetbe történő beépítésére felhatalmazza a jogi és igazgatási főigazgatót.

 

Budapest, 2021. november

 

Dr. Merkely Béla
rektor

Dr. Pavlik Lívia
kancellár

Dr. Szabó Attila
a klinikai központ elnöke

 


RKE/5/2021. (XI.12.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX.09.) számú rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKE/5/2021. (XI.12.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás