Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás

R/2/2021. (X.20.) számú REKTORI UTASÍTÁS

az oktatás céljára szolgáló helyiségekben előírt kötelező maszkhasználatról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3.§ (4) d) pontjának da) alpontjában foglalt hatáskörben eljárva – a Semmelweis Egyetem 2021/2022. tanévben a veszélyhelyzetre vonatkozó intézkedési tervéről szóló RKE/4/2021. (IX. 09.) sz. rektori-kancellári- klinikai központ elnöki utasítás 5. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérően – a Semmelweis Egyetem rektora a következő utasítást adja ki a koronavírus járvány negyedik hulláma elleni küzdelem jegyében, az oktatás céljára szolgáló helyiségekben előírt kötelező maszkhasználatról.

 

1.§

(1) A Semmelweis Egyetem valamennyi magyar és idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatója és valamennyi oktatója számára kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata az Egyetem oktatás céljára szolgáló helyiségeiben, így különösen előadások, szemináriumok, klinikai gyakorlatok tartása során. Ezen kötelezettség a szakképző és köznevelési intézmények által tartott tanórákon vagy foglalkozásokon részt vevő tanulókra is egyaránt kiterjed.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maszkhasználat betartatása és rendszeres ellenőrzése, graduális oktatás esetén az előadó vagy gyakorlatvezető, közoktatás esetén a pedagógus kötelessége.

 

2.§

 Jelen utasítás 2021. október 21. napjától lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Budapest, 2021. október 20.

 

                                                                                                     Dr. Merkely Béla


R/2/2021. (X.20.) számú rektori utasítás az oktatás céljára szolgáló helyiségekben előírt kötelező maszkhasználatról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/2/2021. (X.20.) számú rektori utasítás