Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 30.
467694 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 527/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete a kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatok ellátásának szüneteléséről szóló 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 169. szám  2021.IX.14.
Hatály: 2021.IX.15.

A 367/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.  § (1) A  kórházparancsnokról és az  egészségügyi készlet védelméről szóló 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet, illetve az egészségügyi készlet állagának megóvása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 287/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet alapján megbízott és kirendelt országos kórház-főparancsnok és országos kórházfőparancsnokhelyettes tevékenysége, valamint a kórházparancsnokok kórházparancsnoki és intézményparancsnoki tevékenysége a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1.  §-a szerinti Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) ellenkező rendelkezéséig szünetel.

(2) Ha az Operatív Törzs rendelkezése szerint az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytatni kell, a  rendészetért felelős miniszter a döntésről a Kormány soron következő ülésén tájékoztatja a Kormányt.

(3) A tevékenység folytatásának az Operatív Törzs által meghatározott időpontját a rendészetért felelős miniszter a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 531/2021. (IX. 14.) Korm. rendelete az önköltséges képzésre történő átsorolásról
Megjelent: MK 169. szám 2021.IX.14.
Hatály: 2021.IX.15. a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéig

1.§ (1) A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 48.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 61. § (8) bekezdésében foglaltaktól eltérően magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési formára kell átsorolni 2021. október 15-éig azt a  korábbi magyar állami ösztöndíjas hallgatót, akit a  2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára.

(2) Nem sorolható át magyar állami ösztöndíjas hallgató önköltséges képzési formára az  (1)  bekezdésben foglalt átsorolásra tekintettel.

(3) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit – egyetértése esetén – megfelelően alkalmazni kell arra a  korábbi magyar állami ösztöndíjas volt hallgatóra is, akit a 2020/2021-es tanév eredményei alapján soroltak át önköltséges képzési formára. Ebben az esetben a hallgatói jogviszony folyamatosnak tekintendő.

(4) A  felsőoktatási intézmény 2021. október 15-éig tájékoztatja az  Oktatási Hivatalt az  (1)  bekezdés szerinti átsorolásokról.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.