Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 19.
508193 Összes oltás

R/1/2021. (VIII. 06.) sz. rektori utasítás

a kari tanács összetételére vonatkozó átmeneti szabályokról

 

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 75/2021. (VII.14.) számú határozatának 3. §-ban foglalt hatáskörömben eljárva a modellváltást követő első tanévre történő megfelelő felkészülés feladataihoz szükséges intézkedések biztosítása érdekében a kari tanács összetételére vonatkozóan, az alábbi utasítást adom ki:

 

1.§

(1) A Szervezeti és Működési Szabályzat I.8. rész Egyes speciális kari és oktatási igazgatással kapcsolatos rendelkezések 5. § [A kari tanács összetételének átmeneti különös szabályai] a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Amennyiben a kari tanács tagja hivatalból és választott tagként is a kari tanács tagja lehet, akkor a kari tanácsban választott tagként vesz részt, addig, amíg az új választott tag megválasztására sor kerül. Ebben az esetben hivatalából fakadóan tagként nem szavazhat.”

(2) A kari szervezeti és működési rendben foglalt szabályokat jelen utasításban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 

2.§

 

Jelen utasítás a közzététellel egyidejűleg hatályba lép és visszavonásig, de legkésőbb az Szervezeti és Működési Szabályzat I.8. részének felülvizsgálatáig hatályos.

 

Budapest, 2021. augusztus 6.

 

 

                                                                                     Dr. Merkely Béla    

                                                                                              rektor


R/1/2021. (VIII. 06.) sz. rektori utasítás a kari tanács összetételére vonatkozó átmeneti szabályokról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/1/2021. (VIII. 06.) sz. rektori utasítás