Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás

KKORL/2/2021. (VII. 16.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

A már leselejtezett ’speciális jellegű’ vagyonelemek elszállíttatásának engedélyezési folyamatáról

 

Főszabályként – a K/5/2020 (VI.04.) számú határozattal kiadott Selejtezési Szabályzat szerint – a már leselejtezett anyagok, készletek, eszközök selejtezés utáni elszállíttatása a szelektív hulladékhasznosítás figyelembe vételével a Selejtezési Bizottság feladata.

Az általános eljárásrendtől eltérően azonban, az egyes vagyonelemek selejtezést követően történő elszállíttatása, ártalmatlanítása is speciális ismereteket, valamint szaktudást igényelhet, mely egyedi eljárásrend keretében az alábbiakban foglalt rendelkezések mentén valósulhat meg:

 

  1. Különös kezelést igénylő vagyonelemek esetében – a szabályzat szerinti eljárásrend lefolytatásához – már a selejtezési igény benyújtásakor jelezni szükséges ennek tényét a Selejtezési Bizottság elnöke felé.
  2. A Selejtezési Bizottság – a selejtezési dokumentáció összeállítását követően – a különös eljárásrendi igényt is továbbítja a gazdasági főigazgató részére véleményével ellátva, melyben a selejtezési eljárás lehetséges kockázatai is feltüntetésre kerülnek.
  3. A gazdasági főigazgató dönt a selejtezést követően alkalmazandó egyedi eljárásrend végrehajthatóságáról.
  4. A gazdasági főigazgató jóváhagyását követően a Selejtezési Bizottság Elnöke tájékoztatja a selejtezést kezdeményező szervezeti egységet a döntésről és felhívja a figyelmét az 5. pont szerinti további szükséges és ellátandó feladataira.
  5. Egyedi eljárásrend esetén az elszállításról és a hulladék kezelés dokumentálásáról és bizonylatolásáról az igénylő szervezeti egység gazdasági ügyekért felelős munkatársa (vezető gazdasági koordinátorának) köteles gondoskodni.
  6. A szervezeti egység gazdasági ügyekért felelős munkatársa gondoskodik a megsemmisítés/elszállítás dokumentumainak a Selejtezési Bizottság felé történő megküldéséről.

Tekintettel arra, hogy a fenti szabály megsértésének bekövetkezése alkalmas lehet arra, hogy az Egyetem hírnevét károsan befolyásolja, illetve az Egyetem részére anyagi hátrányt okozzon, különös figyelemmel kérném fenti eljárásrend betartását/ellenőrzését.

Szabálytalan eljárás esetén az integritást sértő események kivizsgálási rendje az irányadó1.

 

Budapest, 2021. július 15.

 

Tisztelettel:

Dr. Pavlik Lívia

kancellár


1 K/27/2020. (VIII.03.) számú határozattal kiadott Belső kontrollrendszer Szabályzat


KKORL/2/2021. (VII. 16.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL A már leselejtezett ’speciális jellegű’ vagyonelemek elszállíttatásának engedélyezési folyamatáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
KKORL/2/2021. (VII. 16.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL