Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 19.
538395 Összes oltás

RKEKORL/2/2021. (VI.28.) számú

rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki körlevél

a július 1-jei munkaszüneti napról

 

A Semmelweis Egyetemen a július 1-jei munkaszüneti nap (Semmelweis-nap) az alábbiakban felsorolt – a Klinikai Központ alá tartozó és oda nem tartozó – szervezeti egységekben foglalkoztatott közalkalmazottakra és egészségügyi szolgálati jogviszonyban állókra (a továbbiakban együtt: munkavállaló) terjed ki.

Klinikai Központ alá tartozó szervezeti egységek:

 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
 • Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
 • Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet
 • Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
 • Fogpótlástani Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
 • Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ
 • Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika
 • Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika
 • Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
 • Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
 • Sz. Patológiai Intézet
 • Sz. Sebészeti Klinika
 • Klinikai Központ Elnökének Hivatala
 • Klinikai Pszichológiai Tanszék
 • Konzerváló Fogászati Klinika
 • Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Magatartástudományi Intézet
 • Mellkassebészeti Klinika
 • Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika és Szakrendelő
 • Neurológiai Klinika
 • Orális Diagnosztikai Tanszék
 • Ortopédiai Klinika
 • Orvosi Képalkotó Klinika
 • Orvosszakmai Főigazgatóság
 • Parodontológiai Klinika
 • Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Pulmonológiai Klinika
 • Sürgősségi Orvostani Klinika
 • Szemészeti Klinika
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika
 • Urológiai Klinika
 • Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Klinikai Központ alá nem tartozó szervezeti egységek:

 • Családorvosi Tanszék
 • Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóság (ideértve a szervezetébe tartozó tömbigazgatóságokat is)
 • FOK Gazdasági Igazgatóság
 • FOK Oktatási Centrum Igazgatóság
 • GYTK Gazdasági Igazgatóság
 • Idegsebészeti Tanszék
 • Onkológiai Tanszék
 • Propedeutikai Tanszék
 • Traumatológiai Tanszék

A felsorolásban nem szereplő szervezeti egységekben dolgozó munkavállalókra a július 1-jei munkaszüneti nap nem terjed ki. A rendelkezés nem érinti a munkaszüneti napokon is működő szervezeti egységeknél megszakítás nélküli tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalók munkarendjét.

Kérjük a szervezeti egységek vezetőit, hogy a szükséges intézkedéseket a zavartalan működés érdekében szíveskedjenek megtenni.

Budapest, 2021. június 28.

           

           Dr. Merkely Béla                               Dr. Pavlik Lívia                          Dr. Szabó Attila           

                      rektor                                                    kancellár                                               elnök


RKEKORL/2/2021. (VI.28.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki körlevél a július 1-jei munkaszüneti napról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 
RKEKORL/2/2021. (VI.28.) számú rektori-kancellári-Klinikai Központ elnöki körlevél