Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

E/9/2021. (VI.25.) sz. rektori-kancellári utasítás1

a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervet érintő módosításokról

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, valamint a mindenkori hatályos jogszabályok értelmében a következő utasítást adom ki:

 

1.§ 

(1) A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 5.§-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:

 „(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így az egyetem területén lévő épületekbe való belépéstől kezdve az orrot és szájat elfedő maszk használata

a) kötelező az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezeti egységekben a foglalkoztatottak, a betegek és látogatók számára, amely alól kivételt képeznek_

aa) a betegek az elhelyezésre szolgáló kórteremben,

ab) a foglalkoztatottak a betegek számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, orvosi és nővérszobában, valamint irodai és egyéb munkahelyen,

ac) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy.

b) kötelező az egészségügyi szolgáltatást nem nyújtó szervezeti egységekben azon foglalkoztatottak számára, akik nem vagy csak egy Covid-19 elleni védőoltással rendelkeznek, az egyetem területére történő belépés és tartózkodás során.

„(1b) A 1,5 méteres védőtávolságot tartani kell, kivéve ha a feladatellátás másképp nem szervezhető meg. Minden egyetemi polgár köteles jelen utasítás 7-11. mellékleteit képező fenntartói előírásokat betartani.

(2) A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás 5.§-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A felsőoktatási intézmény diplomaátadó és tisztavató rendezvénye veszélyhelyzet idején történő megtartásának szabályairól szóló 351/2021. (VI.24. korm.r.) alapján az egyetem által szervezett diplomaátadó ünnepségen bárki életkortól és koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehet, azzal, hogy annak, aki két oltást igazoltan kapott, nem kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata, míg annak, akinek nincs igazolhatóan két oltása az orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező.”

 

2.§ 

(1) Jelen utasítás a (2) bekezdés szerinti kivétellel a közzététellel hatályba lép.

(2) A jelen utasítás 1.§ (1) bekezdése 2021. július 1.-én lép hatályba.

(3) Az otthoni munkavégzés megszüntetéséről és a személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés feltételeiről szóló E/6/2021. (V.14. sz. rektori-kancellári utasítás 2.§ (3) a) pontjában az „és az egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévő dolgozók” szövegrész hatályát veszti.

(4) Az otthoni munkavégzés megszüntetéséről és a személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés feltételeiről szóló E/6/2021. (V.14. sz. rektori-kancellári utasítás 2.§ (5) bekezdésében az „ide értve az RE/1/2021. (I.07.) számú rektori – Klinikai Központ elnöki utasításban meghatározott betegellátásban résztvevő személyeket is” szövegrész hatályát veszti.

(5) A COVID-19 gyorsteszt alkalmazásának rendjéről a biztonságos betegellátás érdekében RE/1/2021. (I.07.) számú rektori – Klinikai Központ elnöki utasítás 2.§ (1) bekezdése hatályát veszti.

(6) Az otthoni munkavégzés megszüntetéséről és a személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés feltételeiről szóló E/6/2021. (V.14. sz. rektori-kancellári utasítás 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (3) bekezdés szerinti tesztet 2021. július 2. napjáig az Egyetem térítésmentesen biztosítja. Akinek munkavégzése során nincs közvetlen kapcsolata a betegellátással nincs fizetési kötelezettsége. A betegellátásban közvetlenül résztvevő személyek július 2.-át követően térítést fizetnek a PCR vagy antigén teszt ellenértékeként.

 

Budapest, 2021. június 25.

 

                     Dr. Merkely Béla sk.                                                       Dr. Pavlik Lívia sk.

                                 rektor                                                                                  kancellár 

 


1 Módosítva: 2021. július 26.


E/9/2021. (VI.25.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervet érintő módosításokról  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/9/2021. (VI.25.) sz. rektori-kancellári utasítás