Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

E/6/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás

az otthoni munkavégzés megszüntetéséről és a személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés feltételeiről

– módosításokkal egységes szerkezetben – 1

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

 

1. §

(1) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) a rektor és a kancellár irányítása alatt álló adminisztratív – ide értve a karokon működő adminisztratív feladatot, valamint minden szolgáltató tevékenységet ellátó szervezeti egységeket is – szervezeti egységeinek dolgozói számára a veszélyhelyzet időtartamára vonatkozó otthoni munkavégzés lehetősége 2021. május 15. napjától megszüntetésre kerül. Ezt követően az otthoni munkavégzés csak különös méltányosságból a rektor vagy a kancellár engedélyével végezhető.

 

2.§

(1) A személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés az Egyetemen dolgozók egészségének védelme érdekében COVID-19 elleni védettséghez vagy a fertőzésmentes állapot igazolásához kötött.

(2) A védettséget igazolni

  1. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvánnyal vagy a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval,
  2. eredeti vagy azzal megegyező tartalmú oltási igazolással vagy oltottságot igazoló ambuláns lappal (új belépők esetében már az első oltást igazoló dokumentum), vagy
  3. a koronavírus fertőzésen történő 1 éven belüli átesettséget igazoló eredeti vagy azzal megegyező tartalmú ambuláns lappal (továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum) lehet.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkező munkavállalók a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyhelyzet időtartama alatt fertőzésmentes állapotukat

  1. az oktató, kutató, tanár munkakörben lévő dolgozók 48 óránál nem régebbi, negatív eredményű, SARS-CoV-2 kimutatására szolgáló PCR vagy antigén tesztről akkreditált laboratórium által kiállított lelet felmutatásával igazolhatják,
  2. az a) pont hatálya alá nem tartozó dolgozók védettségüket hetente egyszer a munkavégzés beosztásához igazodva a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározottak szerint negatív eredményű, SARS-CoV-2 vírus kimutatására szolgáló PCR vagy antigén gyorsteszttel igazolhatják.

(4) Az Egyetem területén egészségügyi dolgozók esetében a rektor és a Klinikai Központ elnöke, egyéb dolgozók esetén a rektor és a munkáltatói jogkör gyakorlója kérheti a védettség igazolását, azzal, hogy a dokumentumról másolatot nem készíthet és az abban szereplő adato(ka)t semmilyen módon nem rögzítheti.

(5) A (3) bekezdés szerinti tesztet 2021. július 2. napjáig az Egyetem térítésmentesen biztosítja. Akinek munkavégzése során nincs közvetlen kapcsolata a betegellátással, nincs fizetési kötelezettsége. A betegellátásban közvetlenül résztvevő személyek július 2.-át követően térítést fizetnek a PCR vagy antigén teszt ellenértékeként.

(6) Az Egyetem továbbra is biztosítja az oltással még nem rendelkező munkavállalóinak előzetesen egyeztetett időpontban az oltást, amelyre irányuló munkavállalói igényt a munkáltatói jogkör gyakorlója felé szükséges jelezni.

3.§

(1) Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba és visszavonásig érvényes.

(2) A veszélyhelyzet során alkalmazandó távmunkavégzés keretében történő otthoni munkavégzés feltételeinek a szabályairól szóló E/3/2021. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás 2021. május 15-én hatályát veszti.

Budapest, 2021. június 3.

 

 

            Dr. Merkely Béla                                                               Dr. Pavlik Lívia

                       rektor                                                                            kancellár                   


1 Módosítva 2021. június 30-án           


E/6/2021. (V.14.) számú rektori – kancellári utasítás az otthoni munkavégzés megszüntetéséről és a személyes jelenlét mellett történő biztonságos munkavégzés feltételeiről – módosításokkal egységes szerkezetben – aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/6/2021. (V.14) számú rektori-kancellári utasítás