Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

E/4/2021. (IV.14.) számú rektori-kancellári utasítás

a  Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvoktatás egységes óradíjának alkalmazásáról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és a kancellárja az alábbi utasítást adja ki:

1.§.

Jelen utasítás személyi hatálya a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvi oktatásban résztvevő oktatókra és vizsgáztatókra terjed ki.

2.§.

A Szaknyelvi Intézet valamennyi – magyar és idegen nyelvű, graduális és posztgraduális képzésben végzett – szaknyelvoktatási tevékenységének óradíja egységesen 6000 Ft (Hatezer forint).

3.§.

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és visszavonásig érvényes. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvi oktatás óradíjainak módosításáról szóló E/25/2020. (X.08.) számú rektori-kancellári utasítás.

Budapest, 2021. április 14.

 

Dr. Merkely Béla                                                      Dr. Pavlik Lívia

rektor                                                             kancellár


E/4/2021. (IV.14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Szaknyelvi Intézetben a szaknyelvoktatás egységes óradíjának alkalmazásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: 
E/4/2021. (IV.14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS