Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

RE/2/2021. (III.25.) REKTORI – KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI

UTASÍTÁS

 

A rendkívüli COVID-19 járványügyi helyzetre veszélyhelyzeti eszkalációt léptetünk életbe, melynek hatálya a Semmelweis Egyetem kijelölt járványtömbjeire (8), az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika betegellátó egységeire és a Sürgősségi Betegellátó Osztály betegellátó tevékenységére terjed ki.

A cél továbbra is a járvánnyal összefüggő, megnövekedett betegbeáramlás, illetve a fennálló kapacitástelítettség mellett a Semmelweis Egyetem betegfelvevő képességének fenntartása, és a betegellátás biztonságának folyamatos biztosítása.

A Sürgősségi Betegellátó Osztályra vonatkozó rendelkezések

 1. A Sürgősségi Betegellátó Osztályon mindösszesen 48 obszervációs és egyben betegvizsgálatra is alkalmas fektető helyett kell kialakítani, 3 zónában (20-14-16).
 2. Az obszervációs fektető helyek (ágyak, fekvőkocsik) elhelyezésénél elengedhetetlenül szükséges az ágyak mindkét oldalán történő megközelíthetőség biztosítása. Két fektető hely közötti távolságnak lehetőség szerint 1,5 méternek kell lenni. Amennyiben helyhiány miatt ez nem lehetséges, a két fektető hely között minimum 1 széktávolságot kell tartani. Két fektető helyet oldalánál összetolni járványügyi szempontból és az emberi méltóság maradéktalan tiszteletben tartása miatt szigorúan tilos. Két beteg, ilyen módon történő fektetése súlyos fegyelmi vétségnek minősül.
 3. A mobilizálható, obszervációs fektetőhelyek kialakításába be kell vonni a laikus forgalomtól elkülönített funkcionális tereket is (pl. váró).
 4. A fokozott járványügyi kockázatokra tekintettel a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező beteg az osztályon az érkezéstől számítottan legfeljebb 3 órát tartózkodhat, kivéve azokat a betegeket, akik este 10 és hajnal 4 óra között érkeztek és az osztályos felvételük is indokolt, de az obszervációjuk reggelig megoldható még az SBO-n (járványtömb éjszakai „pihentetése”, és nappali feladat- és erőforráskoncentráció okán). A kórházi felvételt nem igénylő, emittálásra kerülő, más intézménybe áthelyezésre váró betegek csak egyetemen kívül álló, rendkívüli ok miatt tartózkodhatnak az érkezéstől számított 3 órán túl az SBO területén (pl. betegszállító még nem vitte el).
 5. A Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek esetén, ha a triázs és a beteg klinikai tünetegyüttese alapján egyértelmű a kórházi felvételi igény, akkor a diagnosztikai vizsgálatok elindítását követően (az eredmények megvárása nélkül) haladéktalanul intézkedni kell a klinikai állapottól függően (COVID-dal összefüggő ellátás, szakmaspecifikus vagy általános, normál, HDU, vagy ITO) a szükséges osztályos elhelyezésről.
 6. Amennyiben nem egyértelmű a kórházi felvételi igény, de orvosszakmai szempontból jelentős kockázatokat rejt a COVID gyanús vagy igazolt COVID-os beteg emittálása, akkor a kapacitások függvényében javasolt a hospitalizáció mellett dönteni.
 7. A járványügyi kockázatokra tekintettel a Sürgősségi Betegellátó Osztály területén kísérő, látogató, hozzátartozó nem tartózkodhat, kivéve, ha rendkívüli ok áll fenn (különösen a fiatalkorú szülője, elítélt kisérője, szellemi fogyatékos kisérője, kegyeleti okok miatt).

Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika betegellátó egységeire vonatkozó rendelkezések

 1. Az AITK feladata továbbra is a COVID-dal összefüggésben (COVID pozitív vagy gyanús) kritikus állapotú, lélegeztetésre szoruló betegek ellátása, függetlenül attól, hogy az előzetes prognózis alapján az intenzív terápiától várható-e terápiás eredmény. A nem egyértelműen COVID-os betegeket az AITK által működtetett COVID-IMO, HDU vagy erre a célra kialakított lélegeztetési részlegen kell elhelyezni.
 2. A SBO-ról COVID-dal összefüggésben kezelt kritikus állapotú betegeket az AITK-nak fogadnia kell.
 3. Az egyértelműen „zöld”, igazolt COVID-negatív kritikus állapotú betegek intenzív terápiás ellátását az I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika „zöld” Intenzív Osztályán, helyhiány esetén pedig a Transzplantációs és Sebészeti Klinika Intenzív Osztályán kell biztosítani.

Járványtömbök betegellátó egységeire vonatkozó rendelkezések

 1. Ágykapacitás kritikus telítettsége esetén a beteg klinikai állapotától függetlenül az AITK jogosult a beteget az illetékes Járványtömb általános COVID osztályra kihelyezni. Az AITK-ról történő betegkihelyezés során az illetékes Járványtömb általános COVID egységeinek betegfogadási kötelezettsége van.
 2. Amennyiben a SBO-ra történő megnövekedett betegbeáramlás okán a belső betegszállításban a SBO részéről fennakadás mutatkozik, akkor a járványtömbök érintett szervezeti egységeinek kötelezettsége van az irányukba mutatkozó beteg transzport megsegítésében.
 3. Továbbra is érvényben van a 7/24 főparancsnoki/parancsnoki rendszer. Az érintett járványtömbvezetők heti váltásban, a korábbi megszokott rotációs rendszerben töltik be a főparancsnoki feladatkört. A parancsnoki rendszerben az elérhetőségek változatlanul az alábbiak:

ÜGYELETVEZETŐ FŐPARANCSNOK

06-20-825-0816

Sürgősségi Betegellátó Osztály

06-20-825-0785

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika

06-20-825-0814

I. sz. Járványtömb (Tömő)

06-20-825-0812

II. sz. Járványtömb (Balassa)

06-20-825-0757

III. sz. Járványtömb (SEBEK)

06-20-825-0753

IV. sz. Járványtömb (BELEK) BOK-URO-BHK

06-20-666-3270

VI. sz. Járványtömb (RÓKUS): 

06-20-825-0734

 

Budapest, 2021. március 25.

Tisztelettel:

 

Dr. Szabó Attila                                                                Dr. Merkely Béla

      elnök                                                                                       rektor


RE/2/2021. (III.25.) REKTORI – KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RE/2/2021. (III.25.) REKTORI – KLINIKAI KÖZPONT ELNÖKI UTASÍTÁS