Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

EKKORL/1/2021. (II. 23.) számú
Klinikai Központ elnöki – kancellári körlevél

az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó fizetési besorolás során figyelembe vett szolgálati jogviszonyban töltött időről

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Könyv I.1. rész 3. § (21) bekezdésére tekintettel a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának elnöke és a kancellár az alábbi körlevelet adja ki.

 

A körlevél hatálya

Jelen körlevél hatálya a Semmelweis Egyetemen foglalkoztatott azon egészségügyi dolgozókra terjed ki, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében 2021. március 1-jén az egészségügyi szolgálati munkaszerződés aláírásával átalakul egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

 

A doktori képzés idejének beszámítása

az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időbe

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó fizetési besoroláshoz figyelembe veendő szolgálati jogviszonyban töltött időt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 8. § (9) bekezdése és az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése határozza meg.

A Magyar Közlönyben 2021. február 19-én került kihirdetésre a 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról.

A Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés e) pontja kimondja, hogy az Eszjtv. 8. § (9) bekezdésében foglaltakon túl egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni a PhD fokozat megszerzése esetén a doktori képzésben töltött időt.

Tekintettel arra, hogy az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezetét a Semmelweis Egyetem a Korm. rendelet kihirdetésének időpontját megelőzően készítette el és tette hozzáférhetővé egészségügyi dolgozói számára, a doktori képzésben töltött idő a munkaszerződésben lévő fizetési besorolásnál még nem került beszámításra.

A Semmelweis Egyetem az egészségügyi dolgozói felé vállalja, hogy a doktori képzésben töltött időt az egészségügyi szolgálati jogviszonyban töltött időnek beszámítja, ennek megfelelően az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó fizetési besorolást felülvizsgálja, és amennyiben a munkavállaló fizetési fokozatának módosítása szükséges, az egészségügyi szolgálati munkaszerződés utólagos módosításához – 2021. március 1-jei hatállyal – hozzájárul.

Annak érdekében, hogy a doktori képzés ideje a fizetési fokozat meghatározása kapcsán valamennyi érintettnél beszámításra kerüljön, az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság megkereste a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának Hivatalát a képzésben töltött időre vonatkozó adatok megadása céljából. Az SE Doktori Iskolája által megadott képzési idő az egészségügyi dolgozó külön kérelme nélkül a fizetési fokozat meghatározásánál 2021. március 1-jétől beszámításra kerül, a munkavállalónak ezzel további teendője nincs.

Amennyiben az egészségügyi dolgozó PhD fokozatát nem a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában szerezte, a doktori képzésben töltött időt az érintett felsőoktatási intézmény doktori iskolája által kiállított igazolás alapján tudjuk figyelembe venni. Az igazolást az érintett munkavállalónak az eszj.human@semmelweis-univ.hu e-mail címre kell elküldeni. Az igazolásban külön fel kell tüntetni a passzív félévek időtartamát is. Amennyiben az igazolás 2021. március 19-ig beérkezik, a besorolás módosítását (az erre vonatkozó munkaszerződés-módosítással egyidejűleg) 2021. március 1-jére visszamenőleg végezzük el. Az ezen időpontot követően benyújtott igazolások esetében ha az igazolás a tárgyhó 20. napjáig benyújtásra kerül, akkor tárgyhó első napjával, a tárgyhó 20. napja után beérkezett igazolások alapján pedig a tárgyhót követő hónap első napjával módosítjuk a besorolást.

 

Budapest, 2021. február 24.

 

               Prof. Dr. Szabó Attila                                      Dr. Pavlik Lívia

            a Klinikai Központ elnöke                                       kancellár    


EKKORL/1/2021. (II. 23.) számú Klinikai Központ elnöki – kancellári körlevél az egészségügyi szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó fizetési besorolás során figyelembe vett szolgálati jogviszonyban töltött időről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
EKKORL/1/2021. (II. 23.) számú Klinikai Központ elnöki – kancellári körlevél