Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 22.
511033 Összes oltás

RKEKORL/1/2021. (I. 29.) számú
rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki körlevél

az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő átalakulásával kapcsolatban

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. Könyv I.1. rész 3. § (21) bekezdésére tekintettel a Semmelweis Egyetem rektora, kancellárja és a Klinikai Központ elnöke az alábbi rendelkezést és körlevelet adja ki.

1.§

A jogviszony átalakulásának időpontja, a munkaszerződés aláírásának határideje, az aláírás hiányának jogkövetkezménye

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) és az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a Semmelweis Egyetemen foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók jogviszonya 2021. március 1-jén alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá.

(2) Az egészségügyi szolgálati munkaszerződést 2021. február 28-ig kell megkötni, és azt 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.

(3) Ha az egészségügyi szolgálati munkaszerződés 2021. február 28-ig nem kerül megkötésre, az érintett közalkalmazotti jogviszonya 2021. március 1-jén megszűnik. Ebben az esetben

a) ha az érintett kevesebb mint 20 év figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 1 havi,

b) ha az érintett legalább 20 év, de 30 évnél kevesebb figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 2 havi,

c) ha az érintett legalább 30 év figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik, 3 havi,

a jogviszony megszűnésekor érvényes illetményének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult.

2.§

Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról szóló tájékoztatás módja, időpontja, a munkaszerződés megismerésére és aláírására biztosított idő

(1) A jogviszony átalakulásáról és az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról az érintettet az országos kórház-főigazgató által előírtak szerint írásban tájékoztatni kell.

(2) A Semmelweis Egyetem biztosítja, hogy az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tervezett tartalmáról az érintetteket azt követően haladéktalanul tájékoztatja, amint az országos kórház-főigazgató az erre vonatkozó rendelkezéseit meghatározza és elérhetővé teszi.

(3) A tájékoztatást és a munkaszerződés tervezetét a Semmelweis Egyetem az érintettek elektronikus tárhelyére a (2) bekezdés szerinti időpontot követő legkésőbb 5 munkanapon belül eljuttatja.

(4) Az érintetteknek az egészségügyi szolgálati munkaszerződés aláírására annak személyes elektronikus tárhelyre történő feltöltését követően 2021. február 28-ig lesz lehetőségük. Az aláírt munkaszerződést a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságának ügyfélszolgálatán (City Corner Irodaház földszintje, 1091 Budapest, Üllői út 25.), valamint az erre kijelölt egyéb helyszíneken személyesen adhatják át a munkáltató részére.

(5) Az érintettek az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal, illetve az egészségügyi szolgálati munkaszerződés tartalmával kapcsolatos kérdéseiket az human@semmelweis-univ.hu email címre küldhetik el, melyre a Semmelweis Egyetem Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságának munkatársai válaszolnak.

3.§

Az illetmény meghatározása 2021. január és február hónapban

(1) Az az érintett, akinek az illetményét az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetménytábla alapján kell megállapítani, 2021. január és február hónapban az Eszjtv. 1. mellékletében foglalt, a január 1. – 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó illetménytábla szerinti illetményre jogosult a fennálló közalkalmazotti jogviszonya alapján végzett munkájáért, feltéve, hogy az meghaladja az illetménynek azt az összegét, amire az érintett ezen rendelkezés alkalmazása nélkül jogosult lenne 2021. január és február hónapban. A Semmelweis Egyetem az új bértábla szerinti magasabb illetményt már a januári és a februári illetményfizetési időpontokban (február 5-én és március 5-én) kifizeti. A 2021. januári és februári illetményfizetés során az Eszjtv. 1. melléklete szerinti illetménytábla alapján meghatározott illetményen felül kerül kifizetésre az a juttatás, amely az érintett részére a munkakörén felül ellátott feladat ellentételezésére került megállapításra.

(2) Az érintett az (1) bekezdés szerinti illetményen felül jogosult arra az illetménypótlékra – ideértve a vezetői pótlékot és a változó bért is -, amire a jogviszonyára irányadó szabályok szerint jogosult azzal, hogy

a) az illetményhez vagy a munkabérhez igazodó illetménypótlékot az érintett 2020. december 31-i illetménye alapján,

b) a pótlékalaphoz igazodó illetménypótlékot a 2020. december 31-én hatályos pótlékalap szerint

kell megállapítani.

4. §

További jogviszony engedélyezésének módja, határideje

 

A 2021. március 1-jén fennálló és az Eszjtv. alapján engedélykötelessé váló tevékenység, illetve jogviszony engedélyeztetése iránti kérelmet az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét követő 60 napon belül kell előterjesztenie a Klinikai Központ elnökéhez. A kérelmet a Semmelweis Egyetem honlapján erre létrehozott felületen kell előterjeszteni.

 

Budapest, 2021. január 29.

 

Dr. Merkely Béla s.k.                 Dr. Pavlik Lívia s.k.                           Dr. Szabó Attila s.k.

        rektor                                         kancellár                             a Klinikai Központ elnöke


RKEKORL/1/2021. (I. 29.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki körlevél az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának egészségügyi szolgálati jogviszonyra történő átalakulásával kapcsolatban aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
RKEKORL/1/2021. (I. 29.) számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki körlevél