Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás

E/1/2021. (I.27.) számú rektori-kancellári utasítás

a COVID19-oltáshoz kapcsolódó munkában résztvevők számára keresetkiegészítés megállapításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

1.§

Az utasítás célja

A Semmelweis Egyetem egyike azoknak a hivatalosan kijelölt oltópontoknak, ahol a koronavírus elleni védőoltás a Kormány által elrendelt sorrendben, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) eljárásrendjének megfelelően történik.

E feladatok ellátása a szokásos napi feladatellátáson túl jelentős többletmunkát igényel a Semmelweis Egyetem érintett egészségügyi dolgozóitól. Az utasítás célja a vakcinációban közvetlenül résztvevő egészségügyi dolgozók többletmunkájának elismerése a Kjt. 77. § (1) bekezdése alapján megállapított keresetkiegészítés formájában.


2.§

Az utasítás tárgyi, személyi és időbeli hatálya

(1) Az utasítás tárgyi hatálya a vakcinációhoz kapcsolódó feladatellátás.

(2) Az utasítás személyi hatálya a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának közalkalmazotti jogviszonyban álló azon egészségügyi dolgozóira terjed ki, akik közvetlenül részt vesznek az oltóponti munkában.

(3) Az utasítás időbeli hatálya a 2021. január 1-jétől 2021. február 28-ig tartó időszakra terjed ki.

3.§

A keresetkiegészítés összege

(1) Az utasítás 2. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó személy, amennyiben a 2. § (1) bekezdésében írt tevékenységet az oltóponton

  1. rendes munkaidőben végzi, a kinevezési okmány szerinti alapilletményéből számolt fajlagos óradíja az oltóponti munkavégzés idejére, az ott ellátott feladatnak megfelelően keresetkiegészítés formájában kiegészítésre kerül
    1. hétköznapi munkavégzés esetén az utasítás mellékletében található táblázat „2”
    2. hétvégi munkavégzés esetén az utasítás mellékletében található táblázat „3”

oszlopában található összegre,

  1. rendes munkaidőn felül végzi, a teljesített órák után az ott ellátott feladatnak megfelelően keresetkiegészítésre jogosult, melyek óradíja
    1. hétköznapi munkavégzés esetén az utasítás mellékletében található táblázat „4”
    2. hétvégi munkavégzés esetén az utasítás mellékletében található táblázat „5” oszlopában található összeg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti keresetkiegészítés az arra jogosultak számára havonta, az oltópont által kiállított teljesítésigazolást követően kerül számfejtésre és kifizetésre. A kifizetés feltétele továbbá az orvosszakmai főigazgató (szakorvosok és műszakvezetők esetén), az ápolási igazgató (szakdolgozók esetén), illetve a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója (rezidensek esetén) jóváhagyása.

(3) A kifizetés forrása az oltópontokhoz kapcsolódó kiadások nyilvántartására létrehozott költségvetési keret, illetve rendelésszám.

 

Budapest, 2021. január 27.

 

Dr. Merkely Béla                                                                             Dr. Pavlik Lívia

        rektor                                                                                              kancellár


E/1/2021. (I.27.) számú rektori-kancellári utasítás a COVID19-oltáshoz kapcsolódó munkában résztvevők számára keresetkiegészítés megállapításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/1/2021. (I.27.) számú rektori-kancellári utasítás