1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 604/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény egyes szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról
Megjelent: MK 282. szám 2020.XII.18.
Hatály: 2020.XII.19. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az egészségbiztosító a finanszírozási szerződést 30 napos felmondási idővel rendes felmondással is megszüntetheti, az egészségügyi szolgáltató a finanszírozási szerződést azonban rendes felmondással nem szüntetheti meg.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 605/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
Megjelent: MK 282. szám 2020.XII.18.
Hatály: 2020.XII.19. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 24.  § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a költségvetési szervként működő, orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem alkalmazottja

a) foglalkoztatására – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt alkalmazni kell,

b) szakmai, oktatói, kutatói és tudományos tevékenységet – a tevékenységre irányadó képesítési és egyéb, jogszabályban meghatározott szakmai követelmények figyelembevételével – a jogviszonyától és beosztásától függetlenül végezhet.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról
Megjelent: MK 282. szám 2020.XII.18.
Hatály: 2020.XII.19. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet ideje alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

(2) A veszélyhelyzet megszűnését követő kilencvenedik napig a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől eltérően az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.

(stb.)

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 643/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről
Megjelent: MK 287. szám 2020.XII.22.
Hatály: 2020.XII.13. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt az Áht. 29. § (1) bekezdésében meghatározott egyedi határozatot a Kormánynak a 2020. évben nem kell kiadnia.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 657/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásának és igazolásának egyes kérdéseiről
Megjelent: MK 290. szám 2020.XII.24.
Hatály: 2020.XII.25. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (1) bekezdésétől eltérően a beteg részére nem kell átadni a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt, hanem azt az orvos elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a beteg részére.

A veszélyhelyzet ideje alatt a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 38. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a) a biztosított a Kr. 5. számú melléklete szerinti nyomtatványt elektronikus úton – így különösen e-mailben – is továbbíthatja a foglalkoztató részére, b) az a) pont szerinti esetben a foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
Megjelent: MK 290. szám 2020.XII.24.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.25. vagy 2021.I.8. 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt, a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatások – ide nem értve az európai uniós programok lebonyolításához szükséges támogatásokat – tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
Megjelent: MK 296. szám 2020.XII.30.
Hatály: 2020.XII.31-től 2021.II.8-án hatályát veszti

A veszélyhelyzet ideje alatt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.