1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 567/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete a családok anyagi biztonságának erősítése érdekében szükséges, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes rendelkezésekről
Megjelent: MK 272. szám 2020.XII.9.
Hatály: 2020.XII.10-étől 2021.II.8-áig

A veszélyhelyzet ideje alatt a rendeletben foglalt feltételekkel bármely foglalkoztató megszervezheti a nála keresőtevékenységet folytató személyek gyermekei számára a napközbeni felügyeletet (a továbbiakban: munkahelyi gyermekfelügyelet abban az esetben, ha a gyermek által látogatott köznevelési intézményben rendkívüli szünet, vagy tantermen kívüli digitális oktatás került elrendelésre. Amennyiben a foglalkoztató vállalja a munkahelyi gyermekfelügyelet megszervezését, a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárnia.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról
Megjelent: MK 273. szám 2020.XII.9.
Hatály: 2020.XII.10.

A Kormány 2021.I.11-éig meghosszabbítja a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályát.