1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 563/2020. (XII. 8.) Korm. rendelete a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 271. szám 2020.XII.8.
Hatály: 2020.XII.9.

A rendelet a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § A gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása, a betegek számára történő hozzáférhetővé tétel és alkalmazás érdekében az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezheti

a) EGT-megállapodásban részes államban vagy

b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága területén a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát.”