1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 541/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszerekről
Megjelent: MK 266. szám 2020.XII.2.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.4. vagy 2021.I.1.

E rendelet hatálya az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti bizalmi szolgáltatóra és a bizalmi szolgáltatási ügyfélre terjed ki.

A bizalmi szolgáltatások esetében a személyes jelenléttel egyenértékű biztosítékot nyújtó, nemzeti szinten elismert egyéb azonosítási módszer

a) videotechnológiát biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján történő azonosítást (a továbbiakban:

videotechnológiás azonosítás), valamint

b) a Kormány által biztosított, a 4.  § (1) bekezdése szerinti azonosítási szolgáltatás használatával történő azonosítást.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 543/2020. (XII. 2.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 266. szám 2020.XII.2.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XII.3. vagy 2021.I.1.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 28. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az (5) bekezdés tekintetében nem érinti a fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapját a  jogviszonynak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 47.  §-a és 47/A.  §-a alapján történő átalakulása.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalról, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap kezelő szervének kijelöléséről szóló 344/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdése a következő p)  ponttal egészül ki:

(A Hivatal a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter irányítása mellett ellátja az alábbi feladatokat:)

„p) a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács titkárságának feladatait a Hivatal látja el.”