Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 499/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a Magyar Honvédség által a kórházakban ellátott feladatokról 
Megjelent: MK 246. szám 2020.XI.13
Hatály: 2020.XI.14-től 2021.II.8-áig

A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a kórházak zavartalan működésének, valamint az egészségügyi dolgozók segítése érdekében a kórházakban közreműködik különösen

a) a testhőmérséklet-méréssel egybekötött beléptetési feladatok,

b) a betegirányítási, útbaigazítási feladatok,

c) a betegkísérési feladatok,

d) az adminisztrációs feladatok,

e) az egészségügyi intézmények közötti anyagszállítási feladatok,

f) a logisztikai feladatok – ideértve a gyógyszerek, védőeszközök, egyéb gyógyászati anyagok, valamint fekvőbetegek ételeinek szállítását és a kapcsolódó raktározási feladatokat –,

g) a csomagszállítási feladatok,

h) az anyagmozgatási feladatok,

i) a számítógépes adatrögzítés,

j) a SARS-CoV-2 koronavírussal kapcsolatos minta csomagolásához, címkézéséhez, dobozolásához, szállításra történő előkészítéshez kapcsolódó feladatok, valamint

k) a fertőtlenítések ellátásában.

A feladatokat a veszélyhelyzet ideje alatt a Magyar Honvédség

a) a Kormány koronavírus-világjárvány következményeinek elhárításáért felelős tagja döntése,

b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,

c) a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a alapján létrehozott Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) felkérése vagy

d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése alapján, az a) vagy b) pont szerinti döntésben, valamint a c)–d) pont szerinti felkérésben megjelölt kórház vonatkozásában látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés, valamint felkérés tartalmazza, hogy a Magyar Honvédség állományából mely kórház esetében mekkora létszám biztosítása indokolt.

(3) A kórházparancsnok a kórházfőparancsnok vagy a kórház vezetője az egészségügyért felelős miniszter útján megkeresheti az Operatív Törzset annak érdekében, hogy az érintett kórház esetében az (1) bekezdés c) pontja szerinti felkérést tegye meg.

Az katonák nem végezhet egészségügyi szakképesítéshez vagy szakképzettséghez kötött feladatokat.

Az 1. § szerinti feladatokban közreműködő katonák

a) elhelyezéséről, – ha szükséges – szállásáról,

b) étkezéséről,

c) egészségügyi védőfelszereléssel való ellátásáról és

d) ellátandó feladatokkal összefüggő egészségügyi biztonsági felkészítéséről, felvilágosításáról a feladat ellátása szerinti kórház vezetője gondoskodik.

A fenti d) pont szerinti felkészítést, felvilágosítást a katona számára az ellátandó feladat megkezdése előtt kell biztosítani, a feladat ellátása addig nem kezdhető meg.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról 
Megjelent: MK 246. szám 2020.XI.13.
Hatály: 2020.XI.14-től 2021.II.8-áig

A veszélyhelyzet ideje alatt a magyar hatóság által kiállított, Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok – ideértve különösen a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejét, illetve a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 89. § (1) bekezdése szerint meghosszabbított érvényességű okmányokat is – a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.

A veszélyhelyzet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján kiadott, tartózkodásra jogosító okmányok, valamint a letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok érvényességi ideje – a rövid időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum okmányok kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről 
Megjelent: MK 248. szám 2020.XI.16.
Hatály: 2020.XI.14-től 2021.II.8-áig

A Kormány a veszélyhelyzet idejére átmeneti szabályokat alkotott a jogi személyek (stb.) működésére vonatkozóan.

4.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról 
Megjelent: MK 250. szám 2020.XI.17.
Hatály: 2020.XI.18.

A Kormány a rendeletben foglaltak szerint 2021. február 8-áig meghosszabbította egyes veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések hatályát, így:

a) veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a,

b) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet,

c) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1–14. §-a, 16–19. §-a, valamint 22–28. §-a,

d) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet,

e) a veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól 
Megjelent: MK 250. szám 2020.XI.17.
Hatály: Rendelkezéstől függő

Ez a rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányítására alkalmazandó az  állami egészségügyiellátórendszer hatékonyabb működése és ezáltal a  koronavírus-világjárvány következtében megnövekedett egészségügyi feladatok eredményes ellátása érdekében.

Kivétel:

c) a Semmelweis Egyetem részeként működő klinikai központ és a Semmelweis Egyetem által fenntartott egészségügyi szolgáltató,

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként működő klinikai központ és az egyetem által fenntartott egészségügyi szolgáltató irányítására alkalmazandó szabályokat.

A Kormány külön rendeletben határozza meg a fentebb nevezett kivételek irányítására vonatkozó szabályokat.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.