Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 15.
402672 Összes oltás

E/28/2020. (XI.13.) sz. rektori-kancellári utasítás

a védőfelszerelésekkel kapcsolatos napi jelentési kötelezettség teljesítéséről

 

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva, továbbá arra tekintettel, hogy

a koronavírus okozta járványügyi helyzet keretében a Fenntartó, valamint a védekezésben koordináló szerepet betöltő központi irányítási szervek számos területet érintően napi adatszolgáltatási kötelezettséget írtak elő az Egyetem számára,

ennek részeként a hét minden napjára vonatkozóan az Egyetem jelenti az egyes védőfelszerelések, a gyorstesztek, valamint az orvostechnikai fogyóeszközök készletét, valamint ugyanezen termékek vonatkozásában az adatszolgáltatást megelőző 24 órában felhasznált áruk mennyiségét,

ezen jelentési kötelezettség minél pontosabb teljesítése érdekében kialakításra került egy web alapú felület, amelyen valamennyi decentralizált egység 2020. november 16. naptól a releváns adatait rögzíteni köteles,

és ennek a jelentési kötelezettségnek a végrehajtása érdekében a következő utasítást adom ki:

 

1. §

Az utasítás hatálya a védőfelszerelés felhasználásával érintett szervezeti egységekre terjed ki.

 

2.§

(1) A „Védőfelszerelés rendszer” elnevezésű web alapú adatbázis szerinti egyes védőfelszerelések, a gyorstesztek, valamint az orvostechnikai fogyóeszközök készletadatait és az adatszolgáltatás határidejét megelőző 24 órás fogyási adatok rögzítését minden nap (munkaszüneti és ünnepnapon egyaránt) 10 óráig szükséges megtenni. Az első adatszolgáltatás időpontja 2020. november 16. 10 óra.

(2) Készletként – a beszerzési forrástól függetlenül – a szervezeti egységben fellelhető valamennyi anyagot jelenteni kell, ideértve nem csak a Központi Raktárból kapott, hanem a szervezeti egység által vásárolt, vagy ajándékként átvett mennyiséget is.

(3) A jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges web alapú rendszer a következő linken keresztül érhető el: http://vedofelszereles.semmelweis.hu/login, használatában az 1. sz. melléklet szerinti használati útmutató nyújt segítséget.

(4) Alapbeállításként a szervezeti egység vezetője és a gazdasági ügyek bonyolításáért felelős tömbigazgató jogosult az adatok feltöltésére. Amennyiben a szervezeti egység vezetője a feladat delegálása mellett dönt, újabb jogosultak felvételét az operator@avir.semmelweis-egyetem.hu címen kezdeményezheti (igénylésnél az alábbi adatok megadása kötelező: szervezeti egység neve, adatfeltöltésre jogosult neve és e-mail címe).

(5) Az adatszolgáltatás teljesítéséért, a közölt adatok valódiságáért a szervezeti egység vezetője, ha kijelölésre kerül sor, akkor a szervezeti egység vezetője által kijelölt, a rendszer használatához jogosultságot kapó, az adatokat berögzítő személy a felelős.

(6) Az adatok szúrópróbaszerű ellenőrzésére rektori, kancellári kijelölés alapján folyamatosan sor kerül.  

(7) Az adatszolgáltatás elmulasztása vagy késve teljesítése az Egyetem által közölt adatok pontatlanságát eredményezi. Kérem, hogy a pontos és precíz adatrögzítéssel segítsék az Egyetem adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését.

(8) A rendszer használatával kapcsolatos kérdéseket az operator@avir.semmelweis-egyetem.hu címre kell eljuttatni.

 

Budapest, 2020.november 13.

 

                        Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Pavlik Lívia

                                 rektor                                                                                  kancellár 

 


E/28/2020. (XI.13.) sz. rektori-kancellári utasítás a védőfelszerelésekkel kapcsolatos napi jelentési kötelezettség teljesítéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/28/2020. (XI.13.) sz. rektori-kancellári utasítás

E/28/2020. (XI.13.) sz. rektori-kancellári utasítás a védőfelszerelésekkel kapcsolatos napi jelentési kötelezettség teljesítéséről melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/28/2020. (XI.13.) sz. rektori-kancellári utasítás mellékletei