Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. június 13.
300239 Összes oltás

E/27/2020. (XI.12) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

A kijárási tilalom ideje alatt történő munkavégzés és az e célból történő közlekedés (munkavégzési helyre történő közlekedés, valamint a munkavégzési helyről a lakóhelyre, tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés) igazolásához szükséges munkáltatói okirat kiállításáról

valamint

 az egészségügyi dolgozókat és hallgatókat a veszélyhelyzet ideje alatt megillető utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges munkáltatói igazolás kiállításáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi rendelkezést adjuk ki:

 

1.§

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet I.) 3. § (5) és (6) bekezdése értelmében a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b)–c) pontja szerinti eseteket – úgymint

  • munkavégzés céljából,
  • a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

közterületen történő tartózkodás este  8  óra  és  reggel  5  óra  között –

okirattal szükséges igazolni azzal, hogy a Korm. rendelet I. 3. § (5) bekezdése szerinti okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.

(2) Az igazolás kiállítására a jelen utasítás (3)-(6) bekezdéseiben írt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az igazolás kiállítására abban az esetben kerülhet sor, ha a munkavállalónak

a) a munkavégzési ideje 20.00 óra és 05.00 óra közé esik, vagy

b) a munkavégzés helye és a lakóhely, tartózkodási hely, szálláshely közötti közlekedés 20.00 óra és 05.00 óra között időre esik, és ennek következtében közlekedni kénytelen a kijárási tilalommal érintett időszakban a munkavállaló.

(4) A jelen utasítás (1) bekezdése szerinti igazolás kiállítására a munkáltatói jogkör gyakorlója (egyéb jogviszony esetében a szerződést a foglalkoztató nevében aláíró személy), vagy az általa ezzel megbízott vezető jogosult a közzétett igazolásminta alapján.

(5) A kiállított igazolás kizárólag a jelen utasítás (3) bekezdésében foglalt célra használható.

(6) Az igazolásról szóló tájékoztató és az igazolás mintája az alábbi linkről tölthető le:

https://semmelweis.hu/human/2020/11/11/munkavegzesrol-szolo-igazolas-a-koronavirus-jarvany-idejen-elrendelt-kijarasi-tilalom-idejere/

 

2.§

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egészségügyi dolgozók és a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményéről szóló 486/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet II.) 2. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi dolgozó a Korm. rendelet II. 1. §-a szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a személyazonosság igazolására alkalmas okmányt és az egészségügyi intézmény által a Korm. rendelet II. 1. melléklete szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

(2) A Korm. rendelet II. 2. § (2) bekezdése alapján a koronavírus világjárvány elleni védekezésben közreműködő orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató a Korm. rendelet II. 1. §-a szerinti közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmény igénybevételére való jogosultság igazolása céljából a hallgatói jogviszonyát igazoló igazolványt, valamint az őt foglalkoztató egészségügyi intézmény által a Korm. rendelet II. 1. melléklete szerint kiállított igazolást köteles az ellenőrzés esetén felmutatni.

(3) Az igazolás kiállítására a jelen utasítás (4)-(6) bekezdéseiben írt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A jelen utasítás (1) bekezdése szerinti igazolás kiállítására a munkáltatói jogkör gyakorlója (egyéb jogviszony esetében a szerződést a foglalkoztató nevében aláíró személy), vagy az általa ezzel megbízott vezető jogosult a közzétett igazolásminta alapján.

(5) A jelen utasítás (2) bekezdése szerinti igazolás kiállítására a dékán, vagy az általa ezzel megbízott vezető jogosult a közzétett igazolásminta alapján.

(6) Az igazolásról szóló tájékoztató és az igazolás mintája az alábbi linkről tölthető le:

https://semmelweis.hu/human/2020/11/11/tajekoztatas-az-egeszsegugyi-dolgozokat-es-hallgatokat-a-veszelyhelyzet-ideje-alatt-megilleto-utazasi-kedvezmenyrol/

 

3.§

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép és visszavonásig érvényes.

Budapest, 2020. november 12.

 

Dr. Merkely Béla s.k.

rektor

Dr. Pavlik Lívia s.k.

kancellár

 


E/27/2020. (XI.12) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS A kijárási tilalom ideje alatt történő munkavégzés és az e célból történő közlekedés (munkavégzési helyre történő közlekedés, valamint a munkavégzési helyről a lakóhelyre, tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés) igazolásához szükséges munkáltatói okirat kiállításáról, valamint az egészségügyi dolgozókat és hallgatókat a veszélyhelyzet ideje alatt megillető utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges munkáltatói igazolás kiállításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/27/2020. (XI.12) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS