Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár

E/26/2020. (X.14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

az E/21/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról

 

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

 

A Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről szóló E/21/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás (a továbbiakban: utasítás) 5. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) Az egyetemen tartott megbeszélések, ülések 5 fő felett kizárólag továbbra is távmegbeszélés formájában (a Zoom rendszeren keresztül) tarthatók történjenek, kivéve, ha kiemelt döntéshozatali munka érdekében kerül sor a megbeszélés vagy ülés megszervezésére.

a) a Szenátus üléseit azzal, hogy a szavazati joggal rendelkező tagok személyesen, a meghívottak Zoom rendszeren keresztül vesznek részt; és

b) a klinikákon a közös reggeli megbeszéléseket, azonban törekedni kell arra, hogy személyes jelenlétre csak indokolt esetben kerüljön sor.”

 

2.§

 

(1) Felhatalmazom a jogi és igazgatási főigazgatót, hogy jelen utasításban meghatározott módosításokat az E/21/2020. (IX.17.) sz. rektori-kancellári utasításon átvezesse azzal, hogy a folyamatos sorszámozást biztosítsa és a módosítások alapján a belső hivatkozásokat megfeleltesse.

(2) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzététellel egyidejűleg lép hatályba és az egységes szerkezet közzétételével hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. október 14.

 

 

                        Dr. Merkely Béla                                                                   Dr. Pavlik Lívia

                               rektor                                                                                      kancellár        


E/26/2020. (X.14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS az E/21/2020. (IX.17.) számú rektori-kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/26/2020. (X.14.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS