1.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet hatályon kívül helyezéséről
Megjelent: MK 197. szám 2020.VIII.31.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2020.XI.30. vagy 2023.IX.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

2.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 32/2020. (IX. 9.) EMMI rendelete a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 202. szám 2020.IX.9.
Hatály: 2020.X.1.

A módosítás többek között a szakorvosi feladatokat érinti.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A külgazdasági és külügyminiszter 43/2020. (IX. 10.) KKM közleménye az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 2. §-a és 3. §-a hatálybalépéséről
Megjelent: HÉ 50. szám 2020.IX.10.

A Külügyminiszter megállapítja, hogy a 2009. évi CXXXI. törvény – mely az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményét hirdette ki – egyes rendelkezései 2020. december 1-jén lépnek hatályba.

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Magyar Nemzeti Bank elnökének 29/2020. (IX. 16.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról
Megjelent: MK 206. szám 2020.IX.16.
Hatály: 2020.X.1.

Átfogó jogszabálymódosítás, mely többek között az ún. „másodlagos számlaazonosítóval” kapcsolatos.

5.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 206. szám 2020.IX.16.
Hatály: 2020.IX.17.

Átfogó jogszabálymódosítás, mely a telemedicinával kapcsolatos.

Módosul:

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet

6.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről
Megjelent: MK 207. szám 2020.IX.18.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.19. vagy 2020.IX.21. vagy 2023.X.1. vagy  2020.X.3.

A rendelet átfogó szabályokat tartalmaz a beltéri maszkhasználat szabályairól, kitérve a rendőrség és az adott beltéri helyiség üzemeltetőinek feladatára.

Egészségügyi intézmény területén mindenki köteles a rendeletben meghatározott módon maszkot viselni, kivéve az egészségügyi intézményben ápolt beteget, aki az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

Ha a koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi készültség ideje alatt a védekezésben részt vevő, közfeladatot ellátó szerv vagy személy a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezést elősegítő orvostechnikai eszközt, egyéni védőeszközt vagy más eszközt saját hatáskörben igazoltan nem vagy csak aránytalanul költségesen tud beszerezni, kezdeményezheti az  érintett eszköz Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) általi beszerzését. Ilyen kezdeményezés esetén – a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs vezetőjének jóváhagyása esetén – az  ÁEEK a  kezdeményező szerv vagy személy képviselőjeként jár el a  kezdeményezéssel érintett eszköz beszerzése során.

Hatályát veszti a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.

7.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 432/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseivel kapcsolatos módosításáról
Megjelent: MK 207. szám 2020.IX.18.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.19. vagy 2020.IX.21.

Módosul a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet:

A koronavírus világjárvány elleni védekezés kapcsán elrendelt járványügyi készültség ideje alatt az Operatív Törzs vezetője vagy az általa kijelölt állami vezető dönt

a) az Állami Egészségügyi Ellátó Központ raktárába beszállításra került, a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védekezést elősegítő egyéni védőeszköz egészségügyi szolgáltatói körön kívüli kiadásáról,

b) a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 8. §-a /fentebb ismertetve/ szerinti beszerzési igény jóváhagyásáról.

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 433/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 207. szám 2020.IX.18.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.21. vagy 2020.X.1.

Új rendelkezés:

Az influenza megbetegedés elleni védőoltáshoz oltóanyag a 2020. és 2021. évben térítésmentesen igényelhető.

Az a személy, aki a  SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot térítés ellenében veheti igénybe, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legfeljebb a 2. számú mellékletben meghatározott díj fizetésére kötelezhető. Ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, amikor az Ebtv. szerinti biztosított a SARS-CoV-2 RT-PCR mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.