Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 191. szám 2020.VIII.17.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2022.I.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

2.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgabizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 191. szám 2020.VIII.17.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VIII.25. vagy 2020.IX.1. vagy 2021.VII.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1535/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata Magyarország kormányzati Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) tagságának létesítéséről 
Megjelent: MK 191. szám 2020.VIII.17.

A Kormány a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése iránti elkötelezettsége jegyében, az Európai Felsőoktatási Térség minőségbiztosítási keretrendszerének irányításában és jövőbeni fejlesztésében való részvétel biztosítása érdekében csatlakozik az Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási minőségbiztosítási szervezeteinek regiszterét vezető Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter szervezethez, és ehhez szükséges intézkedéseket hoz.

 

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelete a Magyarország területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás egyes szabályairól
Megjelent: MK 192. szám 2020.VIII.19.
Hatály: 2020.VIII.20.

E rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyarország területén tartózkodó azon személyekre, akik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10–17. §-ában, valamint 18. (6) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – vesznek igénybe, és nem jogosultak

aa) a Tbj. alapján egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, valamint

ab) a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján az abban meghatározott egészségügyi ellátások térítésmentes igénybevételére,

b) az Eütv. szerinti egészségügyi szolgáltatókra

c) az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás jogosultjára.

A rendelet hatálya nem terjed ki a jogszabály alapján állampolgárságra és biztosítási jogviszonyra tekintet nélkül Magyarország területén tartózkodó személyek számára térítésmentesen járó egészségügyi szolgáltatásokra.

A rendelet meghatározza a személyi hatálya alá tartozó páciensek díjfizetési kötelességének részleteit, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítására kötött megállapodás, illetve az egészségügyi állapotfelmérés egyes szabályait.

Hatályát veszti a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESZCSM rendelet.

5.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 29/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelete az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 192. szám 2020.VIII.19.
Hatály: 2020.VIII.27.

Módosulnak a rendelet mellékletei.

6.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 30/2020. (VIII. 25.) EMMI rendelete az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Megjelent: MK 194. szám 2020.VIII.25.
Hatály: 2020.IX.24.

Módosul a rendelet 1. számú melléklete (Új pszichoaktív anyagok jegyzéke).

7.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A köztársasági elnök 377/2020. (VIII. 30.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről
Megjelent: MK 196. szám 2020.VIII.30.
Hatály: 2020.IX.1.

Egyetemi tanári kinevezést kapott:

Dr. Holló Péter (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika),

Dr. Hosszúfalusi Nóra (Belgyógyászati és Hematológiai Klinika),

Dr. Molvarec Attila (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika),

Dr. Őrfi László (Gyógyszerészi Kémiai Intézet),

Dr. Purebl György (Magatartástudományi Intézet),

Dr. Székely Andrea (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika),

Dr. Törő Klára Andrea (Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet).

8.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete a közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 196. szám 2020.VIII.30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.IX.1. vagy 2021.I.1. vagy 2022.IX.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

9.  

Státusz: új 
Jogszabály címe: A miniszterelnök 69/2020. (VIII. 30.) ME határozata az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testülete tagjának kinevezéséről
Megjelent: MK 196. szám 2020.VIII.30.
Hatály: 2020.IX.1.

A Miniszterelnök Hunyady Lászlót az MTA tagját, a Semmelweis Egyetem intézetigazgató egyetemi tanárát az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága Irányító Testületének tagjává nevezte ki.

10.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 418/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelete az egyes kémiai biztonsági tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 196. szám 2020.VIII.30.
Hatály: 2020.VIII.31.

Átfogó jogszabálymódosítás.

11.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényhez kapcsolódóan egyes IM rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 196. szám 2020.VIII.30.
Hatály: 2020.VIII.31.

Több jogszabályt érintő módosítás.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.