Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 25.
348845 Összes oltás

EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL

az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról

 

A juttatás mértéke és formája

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség és a Közalkalmazotti Tanács egyetértésével 2020. évben az arra jogosult – közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló – egyetemi alkalmazottak az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató, köznevelésben részt vevő gyermekeik után az iskolakezdés támogatása érdekében az alábbi juttatásban részesülnek:

– köznevelésben résztvevő három vagy több gyermek esetén: 10.000 Ft/gyermek/dolgozó

– köznevelésben résztvevő két gyermek esetén összesen: 21.000 Ft/dolgozó

– köznevelésben résztvevő egy gyermek esetén összesen: 12.000 Ft/dolgozó

Amennyiben a szülő a Semmelweis Egyetemen teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, és az érintett gyermek(ek) után családi pótlékra jogosult, úgy az iskoláskorú gyermek(ek) után járó összeget a munkatársak a saját SZÉP kártyájuk választható alszámlájára történő utalás formájában vehetik igénybe. Azon munkatársak, akiknek a foglalkoztatásuk mértéke eléri vagy meghaladja az 50 %-ot (részmunkaidőben heti legalább 20 óra időtartamú közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban állnak a Semmelweis Egyetemen), a fenti teljes összegre, míg az ennél kisebb mértékben foglalkoztatottak a juttatás 50 %-ára jogosultak.

A munkatársaknak a juttatásra való jogosultság feltételeinek fennállásáról, valamint a juttatásnak a SZÉP kártya választott alszámlájára történő igényléséről a körlevélhez csatolt „Nyilatkozat a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak iskolakezdési támogatásának igénybevételéhez” c. nyomtatványon (1. sz. melléklet) kell nyilatkozatot tennie.

A SZÉP kártya juttatás kiutalásához szükséges kimutatást (2. sz. melléklet) a munkatársat foglalkoztató szervezeti egység gazdasági ügyeit ellátó szolgáltató egység (tömbigazgatóság stb.) gazdasági ügyintézői töltik ki és gyűjtik be a nyilatkozatokkal együtt, majd továbbítják az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (továbbiakban: EGFI) részére.

 

A juttatás kártyára történő utalásának ütemezése

Az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot az EGFI-re folyamatosan, de legkésőbb 2020. december 14-ig kell beküldeni. A juttatás számfejtésére heti rendszerességgel kerül sor, első alkalommal a 2020. augusztus 10-én, majd ezt követően a hétfői napokon 16.00 óráig beérkező nyilatkozatok kerülnek még azon a héten feldolgozásra és számfejtésre. A számfejtés további feltétele, hogy a 2. sz. melléklet szerinti kimutatás az EGFI-re a jelzett határidőig hibátlanul kitöltve beérkezzen.

A juttatás SZÉP kártyára utalt összegéhez a munkatársak előreláthatóan az adott heti számfejtést követő hét szerdájától férhetnek hozzá.

 

A jogosultak köre

A jelen körlevél hatálya alá tartozó juttatások jogosultjainak köre megegyezik a K/10/2018. (XII.18.) számú határozattal elfogadott, a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak béren kívüli juttatásáról szóló szabályzat szerinti jogosulti körrel azzal az eltéréssel, hogy a juttatást azok a munkatársak is megkapják, akik a szabályzat Általános rendelkezéseinek 2. pont (5) bekezdése a) és g) pontja alapján béren kívüli juttatásra nem jogosultak. A munkatárs azonban kizárólag akkor jogosult a juttatásra, ha a próbaidő alatt a jogviszonya nem került megszüntetésre. Ebben az esetben a juttatás kifizetésére utólag, a próbaidőt követően kerül sor.

A juttatás további feltétele, hogy a közalkalmazotti jogviszony vagy a munkajogviszony a Semmelweis Egyetemen legkésőbb 2020. szeptember 1-jéig létrejön.

 

Budapest, 2020. augusztus 5.

 

Dr. Merkely Béla                                                     Baumgartnerné Holló Irén

        egyetemi tanár, rektor                                                     kancellár helyettes


 

EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL

EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL 1. számú melléklete

EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL az iskolakezdés támogatása céljából nyújtott juttatásról 2. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: EKORL/1/2020. (VIII.05.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL 2. számú melléklete