E/14/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet megszüntetése következtében szükségessé váló hatályon kívül helyezéséről

 

 

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény, valamint a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 2 – 3. §-ai alapján, a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

Hatályát veszti a Semmelweis Egyetem intézkedési tervéről az oktatással és betegellátással kapcsolatban az új koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezeléséről szóló E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás külföldre irányuló utazásokra vonatkozó eljárásról és bejelentési kötelezettségről szóló II. része.

 

Jelen utasítás az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

 

Budapest, 2020. június 18.

 

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                           kancellár általános helyettese                                


E/14/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a veszélyhelyzettel összefüggésben hozott E/6/2020. (III.12.) számú rektori-kancellári utasítás egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzet megszüntetése következtében szükségessé váló hatályon kívül helyezéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/14/2020. (VI.18.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS