R/9/2020. (VI.11.) számú REKTORI UTASÍTÁS

az intézménylátogatás rendjének változásáról Phd képzésben résztvevő hallgatók tekintetében

 

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: korm.r.) és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) I.1. rész 3. § (12) bekezdés, valamint a I.10. rész 3. § (3) és (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

 

1.§

Az intézménylátogatás rendjének változásával érintett hallgatók

 (1) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: egyetem) PhD képzésben részt vevő valamennyi doktorandusz és doktorjelölt hallgató tekintetében az intézménylátogatási tilalmat 2020. június 15-től feloldom, ezen időponttól kezdve tanulmányi kötelezettségeik teljesítéséhez az egyetemen kötelező a személyes megjelenésük.

 

2.§

A doktori képzés rendjére vonatkozó speciális szabályok

(1) Az utasítás hatálybalépését követően szervezett vizsgák és doktori védések személyes megjelenéssel bonyolítandók, kivéve, ha a hallgató külföldön tartózkodik és hazatérése akadályozott. A járványveszély ideje alatt korábban külföldön tartózkodó hallgatónak a vizsgára vagy doktori védésre magával kell vinnie a járványügyi intézkedés keretében elrendelt vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot, vagy a járványügyi intézkedés keretében kiadott hatósági dokumentumot.

(2) A hallgatók személyes megjelenésével zajló kutatómunka, oktatás, vizsgázás és doktori védés szervezése során a szükséges járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező.

(3) A külföldi hallgatónak az egyetemen történő személyes megjelenése külön rektori tájékoztatásban foglaltak alapján előzetes járványügyi intézkedéshez (negatív COVID-19 vírus teszt) kötött.

 

3.§

(1) Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba.

(2) Az egységes szerkezetű rektori utasítás közzétételével jelen rektori utasítás hatályát veszti.

 

Budapest, 2020. június 11.

Dr. Merkely Béla

rektor


R/9/2020. (VI.11.) számú REKTORI UTASÍTÁS az intézménylátogatás rendjének változásáról Phd képzésben résztvevő hallgatók tekintetében aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/9/2020. (VI.11.) számú REKTORI UTASÍTÁS

English version

RECTOR’S DIRECTIVE No. R/9/2020. (VI.11.) on the changes in the regime of institutional visits with regard to students participating in PhD training