R/6/2020. (V.18.) számú REKTORI UTASÍTÁS

az intézménylátogatás rendjének változásáról

 

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V.16.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében (a továbbiakban: korm.r.) és a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban SZMSZ) I.1. rész 2. § (12) és 3. § (12) bekezdés, valamint a I.10. rész 3. § (3) és (4) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

1.§

Az intézménylátogatás rendjének változásával érintett hallgatók

(1) A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: egyetem) valamennyi karának végzős évfolyamán – a képzés jellegétől és a képzés nyelvétől függetlenül – a hallgatók számára az intézménylátogatási tilalmat 2020. május 18-tól feloldom, az egyetemen 2020. május 19-től ezen hallgatók számára – a korm.r. 7.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – kötelező a személyes megjelenés.

(2) Az egyetem végzős évfolyamainak hallgatói számára az (1) bekezdés szerinti időponttól a személyes vizsgáztatás lebonyolítására vissza kell térni. A vizsga szervezéséhez szükséges intézkedések megtétele a dékán hatásköre. A személyes vizsga esetén kizárólag a TVSZ vonatkozó  rendelkezései az irányadóak.

(3) A hallgatók személyes megjelenését követően az oktatás és a vizsgázás szervezése során a szükséges járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így különösen tartani kell a kötelező védőtávolságot, továbbá a maszk viselése kötelező. A magyar hallgató kifejezetten járványügyi indokból (különösen a munkavégzés helyére, jellegére tekintettel) kérhet felmentést a rektortól a személyes vizsgázás kötelezettsége alól.

2.§

A külföldi hallgatókra vonatkozó speciális rendelkezések

(1) Ha a külföldi hallgató – a kötelező személyes megjelenésének járványügyi indokból fakadó akadálya miatt – az 1.§ (1) bekezdése szerinti időpontot követően nem tud személyesen megjelenni az egyetemen, kérheti a rektortól a személyesen történő vizsgázás alóli felmentést. A kérelemről a rektor dönt.

(2) A külföldi hallgatónak az egyetemen történő személyes megjelenése külön rektori tájékoztatásban foglaltak alapján előzetes járványügyi intézkedéshez (COVID-19 vírus teszt) kötött.

 

3.§

(1) Az egyetem területén a járványügyi intézkedéseket biztosítani kell, így – amennyiben két főnél több személy tartózkodik egy helyiségben – a maszk használata kötelező, továbbá a védőtávolságot tartani kell.

(3) Az egyetemen tartott megbeszélések, ülések továbbra is távmegbeszélés formájában (a Zoom rendszeren keresztül) történjenek, kivéve, ha kiemelt döntéshozatali munka érdekében kerül sor a megbeszélés vagy ülés megszervezésére.

 

4.§

Jelen utasítás a közzététellel azonnal hatályba lép.

 

Budapest, 2020. május 18.

Dr. Merkely Béla

rektor


R/6/2020. (V.18.) számú REKTORI UTASÍTÁS az intézménylátogatás rendjének változásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/6/2020. (V.18.) számú REKTORI UTASÍTÁS

English version

RECTOR’S DIRECTIVE No. R/6/2020 (V.18.) on the changes in the regime of institutional visits

Deutsche Version

VERORDNUNG DURCH DEN REKTOR Nr. R/6/2020. (V.18.) über die Änderung der Regelungen zum Universitätsbesuch