1.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról 
Megjelent: MK 98. szám 2020.V.4.
Hatály: 2020.V.5-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A veszélyhelyzet fennállása alatt, a koronavírus világjárvány kitörésével összefüggésben szükséges egyéni védőeszközök biztosítása érdekében kizárólag az e rendeletben foglaltak szerint lehet felhasználni az EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező új egyéni légzésvédő eszközöket.

A jogszabály rendelkezik a munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztása és a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításának feltételeiről, valamint egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási kötelezettségével összefüggő előírások veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról is.

2.

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről 
Megjelent: MK 98. szám 2020.V.4.
Hatály: 2020.V.5-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A veszélyhelyzet alatt a koronavírusos megbetegedések megelőzése, megismerése, felderítése, valamint továbbterjedésének megakadályozása érdekében a GDPR-rendelet és az Info. tv. egyes rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

A veszélyhelyzet megszűnéséig az Infotv. szerinti, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igényekre vonatkozó rendelkezéseket az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell alkalmazni.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A belügyminiszter 13/2020. (V. 5.) BM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
Megjelent: MK 99. szám 2020.V.5.
Hatály: 2020.V.5.

A rendelet az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályokat állapít meg.

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 186/2020. (V. 6.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének módosításáról 
Megjelent: MK 101. szám 2020.V.6.
Hatály: 2020.V.7-től a veszélyhelyzet megszűnéséig

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

(2) A veszélyhelyzet fennállása alatt a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezéseitől az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma vonatkozásában a felek közös megegyezéssel – a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – eltérhetnek.

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően kötött, az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre is alkalmazni kell.

5.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 190/2020. (V. 7.) Korm. rendelete egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
Megjelent: MK 103. szám 2020.V.7.
Hatály: Rendelkezéstől függően: 2020.VI.13. 2020.XI.30.

Átfogó műszaki tárgyú jogszabály-módosítás.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 18/2020. (V. 7.) EMMI rendelete a gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 103. szám 2020.V.7.
Hatály: 2020.V.7.

4.§ új 34. pontja:

Gyógyszertárban forgalmazhatók a veszélyhelyzet időtartama alatt az egyéni védőeszköznek minősülő FFP1, FFP2 és FFP3 szűrőosztályú légzésvédők.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.