E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

 a Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidőszervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. Könyv Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SZMR) I.1. rész 3. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem rektora és a kancellár általános helyettese az alábbi utasítást adja ki:

 

1.§

Jelen utasítás hatálya a Klinikai Központ szervezetébe tartozó szervezeti egységekre terjed ki.

 

2.§

(1) A szervezeti egységben adott hónapban egészségügyi tevékenységet (műszakbeosztás szerinti munkarendben, egészségügyi ügyelet keretében, készenlét útján vagy rendkívüli munkavégzés keretében) végző egészségügyi dolgozók összesített munkaidő-beosztásáról a szervezeti egység vezetője (klinika-, ill. intézetigazgató) a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig a jelen utasítás 1. számú mellékletében található táblázat kitöltésével kimutatást küld az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) részére. A kimutatást – melynek az adott hónapra aktualizált sablonja az EGFI alhonlapjáról letölthető – a titkarsag.human@semmelweis-univ.hu e-mail címre (szerkeszthető, valamint aláírások után szkennelt formában) kell megküldeni.

(2) Az EGFI a részére megküldött kimutatásokat előzetes jóváhagyás céljából a Klinikai Központ elnökének továbbítja. A Klinikai Központ elnökének döntéséről a szervezeti egység vezetőjét az EGFI tájékoztatja.

(3) Amennyiben a Klinikai Központ elnöke a szervezeti egység összesített munkaidő-beosztását nem hagyta jóvá, a szervezeti egység vezetője haladéktalanul gondoskodik annak módosításáról, majd jóváhagyás céljából történő ismételt beküldéséről.

(4) Ha a (2) vagy (3) bekezdés szerint jóváhagyott összesített munkaidő-beosztásban tárgyhónap során módosításra kerül sor, azt előzetesen, a módosítás indoklásával az (1) bekezdés szerinti formában meg kell küldeni.

 

3.§

(1) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti összesített munkaidő-beosztást 2020. május hónapra vonatkozóan 2020. április 29-én 12.00 óráig kell megküldeni.

 

Budapest, 2020. április 27.                                                   Budapest, 2020. április 27.

 

 

     Dr. Merkely Béla                                                                    Baumgartnerné Holló Irén

              rektor                                                                           kancellár általános helyettese


E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidőszervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Klinikai Központ szervezeti egységeiben dolgozók munkaidőszervezésével kapcsolatos előzetes jóváhagyásról 1. sz. melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: E/10/2020. (IV.27.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS 1. számú melléklete