R/2/2020. (IV.15.) számú REKTORI UTASÍTÁS

a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a tanulmányi és vizsgaszabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról a távoktatáshoz kapcsolódóan

 

A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott utasításban meghatározottak szerint a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben és az I.10. 3.§ (4) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

(1) A távoktatás során a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer 2. Rész Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSZ) rendelkezéseit a távoktatás során értelemszerűen alkalmazni kell, különös tekintettel a 29.§ (aláírás megszerzése) a 30.§ (A vizsgák és szigorlatok rendje) a 36.§ (A szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések ismétlése, pótlása és javítása) a 37.§ (Vizsgák és szigorlatok javítása és ismétlése) és a 42.§ (A tanulmányi eredmény nyilvántartása, mutatószámai) rendelkezéseire. A követelmények teljesítésének távoktatásban való módjáról az oktató tájékoztatja a hallgatókat a távoktatás során.

(2) A vizsgán, szigorlaton történő részvétel tekintetében a TVSZ 33.§ (Részvétel a vizsgán, szigorlaton) rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy az oktató által meghatározott és előre közölt formában történik a vizsgáztatás.

(3) Az oktató a távoktatáshoz kapcsolódó linket a tantárgy ún. „moodle” felületén vagy ennek hiányában a Neptun EFTR rendszeren keresztül teszi a hallgatók számára közzé legalább az előadást megelőző nap éjfélig.

(4) Figyelemmel a távoktatás által biztosított lehetőségekre a gyakorlati foglalkozások legalább 50%-át a távoktatás időtartama alatt meg kell tartani, míg a további gyakorlati oktatás keretében előírt feladatok teljesítése a veszélyhelyzet visszavonását követően kerül megtartásra.

(5) Az órarend szerinti gyakorlati foglalkozásokon teljes körűen részt kell venni a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatóknak. A gyakorlati foglalkozásokról 72 óráig közzétett előadásanyagok utólagos, nem órarendi óra szerint történő teljesítése ellenőrizhető az adott oktatási-kutatási szervezeti egység vezetője által meghatározott módszertan szerint, figyelemmel az adott tantárgy tantárgyi programjában előírt részvételi követelmények maradéktalan teljesítésére.

(6) Azon hallgatók akik önkéntes munkát vállalnak, úgy az igazoltan teljesített önkéntes munka részben vagy teljes egészében elismerhető az előírt gyakorlatok teljesítéseként, az adott oktatási –kutatási szervezeti egység vezetőjének a dékánnal egyetértésben meghozott döntése alapján.

Jelen utasítás a Hallgatói önkormányzat egyetértését követően az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

 

Budapest, 2020. április 15.

 

                                                                                                                                  Dr. Merkely Béla

rektor

A Hallgatói önkormányzat egyetértését megadta:

Hegedűs Tamás

HÖK elnök


R/2/2020. (IV.15.) számú REKTORI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a tanulmányi és vizsgaszabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról a távoktatáshoz kapcsolódóan aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
R/2/2020. (IV.15.) számú REKTORI UTASÍTÁS

English version

RECTOR’S ORDER No. R/2/2020. (IV.15.) for the students of Semmelweis University on the application of the of individual rules of the Organizational and Operational Rules with regards to distance education in the event of emergency caused by the novel coronavirus

Deutsche Version

Verordnung durch den Rektor Nr. R/2/2020. (IV.15.) für Studierende der Semmelweis Universität über Anwendung bestimmter Regelungen der Studien und Prüfungsordnung bezüglich Fernunterricht im durch das Coronavirus verursachten Notstand