E/7/2020. (IV.03.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a hallgatók fizetési kötelezettsége teljesítésének könnyítéséről

 

A 40/2020. (III.11.) számú Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, a 41/2020. (III.11.) Korm. rendelet, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiadott utasításban meghatározottak szerint a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (12) bekezdésben foglalt hatáskörömben eljárva az alábbi rendelkezést adom ki:

  • A nemzeti felsőoktatásól szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 42. § (5) bekezdése értelmében „A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint – a képzési időszak megkezdése előtt – be kell jelentkeznie az adott képzési időszakra. Nem jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.”
  • Az Nftv. 43. § (3) bekezdése szerint „A hallgató a felsőoktatási intézmény irányában teljesítendő fizetési kötelezettségének teljesítéséhez részletfizetési kedvezményre, halasztásra, mentességre a szervezeti és működési szabályzatban foglalt feltételek és eljárás szerint a rektornak – a fenntartó tájékoztatása mellett meghozott – döntése alapján jogosult.”
  • Fenti jogszabályhelyi rendelkezésekre figyelemmel a Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III. 4. Rész Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 24. §-a – a Szervezeti és Működési Szabályzat III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III. 12. Részben foglaltak alapulvételével – rendelkezik a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó kedvezmények megadásáról, azok Rektori hatáskörben történő elbírálásáról.
  • Figyelemmel arra, hogy a hallgatók számára – több megkeresést is mérlegelve – a jelen járványügyi helyzet okozta esetleges anyagi vagy egzisztenciális nehézségeket okozhatnak egyes, jelen utasításban meghatározott fizetési kötelezettségének könnyítéséről rendelkezem.
  • Amennyiben a hallgató jelen utasítás hatálybalépésekor rendelkezik a TJSZ 24.§ (5) bekezdése szerinti határozattal, amely a fizetési kötelezettség tekintetében halasztást vagy részletfizetést tartalmaz, részére a határozatban előírt és az utasítás hatálybelépésig még nem teljesített fizetési kötelezettség határidejének lejárta a 2019/2020. tanév II. félév vizsgaidőszak kezdete.
  • Jelen utasítás nem alkalmazható a TJSZ III. 4. rész 8. mellékletében meghatározott térítési díjak fizetésére.
  • A fizetési kötelezettség határidejének változása nem érinti az Nftv. 42.§ (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésének szükségességét.

Jelen utasítás a Hallgatói önkormányzat egyetértését követően az Egyetem honlapján való közzététellel egyidejűleg azonnal hatályba lép.

 

Budapest, 2020. április 3.

 

                   Dr. Merkely Béla                                                  Baumgartnerné Holló Irén

                            rektor                                                           kancellár általános helyettese                                

 

A Hallgatói önkormányzat egyetértését megadta:

                    Hegedűs Tamás

                        HÖK elnök


E/7/2020. (IV.03.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS a Semmelweis Egyetem hallgatói számára, az új koronavírus által előállt veszélyhelyzetben a hallgatók fizetési kötelezettsége teljesítésének könnyítéséről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/7/2020. (IV.03.) számú REKTORI-KANCELLÁRI UTASÍTÁS

English version

RECTOR-CHANCELLOR’S ORDER No. E/7/2020. (IV.03.) for the students of Semmelweis University to mitigate their payment obligation in the event of emergency caused by the novel coronavirus

Deutsche Version

VERORDNUNG DES REKTORS UND DES KANZLERS Nr. E/7/2020. (IV.03.) für die Studierenden der Semmelweis Universität über die Erleichterung ihrer Zahlungsverpflichtung in der durch das neuartige Coronavirus entstandenen Gefährdungssituation