KKORL/3/2020. (III.10.) számú

KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

a vagyon-, és helyiséggazdálkodási szabályok egységes végrehajtásáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 2. § (21) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki.

1.§

Helyiséggazdálkodásra vonatkozó értelmező rendelkezések

A helyiséggazdálkodásra vonatkozó eljárási szabályokat a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat 2.19.1. pontja részletesen ismerteti. Az ebben rögzített előírások alapján a használatot igénylő szervezeti egység előterjesztéséről minden esetben a Rektor és a Kancellár dönt.  Rektori és kancellári együttes jóváhagyás nélkül helyiséget elfoglalni, használatba venni tilos, a kiköltöztetés és az eredeti állapot helyreállításának költsége a jogosulatlan területfoglaló szervezeti egység költségvetését terheli.

 

2.§

 

Vagyontárgyak eladására vonatkozó értelmező rendelkezések

(1)  A vagyontárgyak eladásának részletes szabályait a Versenyeztetési és Értékelési Szabályzat részletesen tartalmazza. Az ebben foglaltak alapján az Egyetem a tulajdonosi jogot gyakorló szervezetekkel kötött vagyonkezelési szerződés alapján kezelt állami tulajdonú ingatlan vagyont – törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott kivétellel – versenyeztetés útján, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 34. §-a szerinti eljárással értékesítheti. Az Egyetem az általa kezelt vagyontárgy értékesítésére irányuló döntését köteles megküldeni a tulajdonosi jogot gyakorló szervezet részére hozzájárulás érdekében.

(2) A feleslegessé vált ingó vagyontárgyak hasznosítását először az egyetemi szervezeti egységek közötti átadás-átvétellel kell megkísérelni, a Vagyongazdálkodási Igazgatóság honlapján működtetett „Felajánlott eszközök” felületen, az ott ismertetett módon. Amennyiben az egyetemi honlapon belső hasznosításra meghirdetett eszközre három hónap várakozási időn belül nem érkezik igény, a vagyontárgyakat értékesítésre lehet felajánlani. Az értékesítés során a költségvetési szervekre vonatkozó szabályok alapján kell eljárni. Figyelemmel kell lenni különösen a mindenkori értékhatárokhoz kapcsolódó hatásköri szabályokra, a pályázati forrásból finanszírozott vagyontárgyak esetén a pályázati szerződések feltételeire. 

(3) Egyetemi igény hiányában a vagyontárgyak értékesítése a törvényben meghatározott bruttó 25 millió forint értékhatárt, azaz a számviteli törvényben hivatkozott értékhatár a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (6) bekezdésének értelmében a 2019. évben 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi értéket elérő, vagy azt meghaladó vagyontárgyak esetében kizárólag kancellári, a bruttó 25 millió forint értékhatár alattiaknál kizárólag gazdasági főigazgatói jóváhagyással történhet.

 

3.§

A tárgyi eszközök kölcsönadására vonatkozó értelmező rendelkezések

A Leltárkészítési és Leltárkezelési Szabályzat 2.16.1.7. pontjában rögzített eljárásrend szerint tárgyi eszközök kölcsönadására kizárólag a leltári körzet vezetőjének engedélyével kerülhet sor azzal, hogy a kölcsönzés idejét az engedély kérésekor előre meg kell határozni., Az Egyetem vagyonvédelmét szem előtt tartva a kölcsönadás ideje maximum 1 év. Amennyiben az eszköz bruttó értéke meghaladja az 1 millió Ft-ot, a kölcsönadás kizárólag a Pénzügyi Igazgató előzetes írásbeli engedélyével történhet.

 

4.§

 

(1) Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

(2) Jelen körlevél a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2020. március 10.

 

 

Baumgartnerné Holló Irén


KKORL/3/2020. (III.10.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL a vagyon-, és helyiséggazdálkodási szabályok egységes végrehajtásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/3/2020. (III.10.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL