E/4/2020. (III.5) rektori-kancellári utasítás

a Semmelweis Egyetem egyes közösségi tereinek átmeneti zárva tartásával kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 2. § (12) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és utasítás adom ki.

1.§

 A Semmelweis Egyetem oktatási célra szolgáló épületeinek – ide nem értve a kollégiumi épületeket – közösségi tereit mindennap este 22 órától reggel 6 óráig zárva kell tartani. A rendelkezés vonatkozik a könyvtár céljára szolgáló épületekre is.

2.§

Az 1.§-ban meghatározott időben a közösségi terek fertőtlenítését el kell végezni.

3.§

A fertőtlenítés költségének elszámolása a vis-maior keret terhére történik, utólagosan.

4.§

A fertőtlenítés megszervezése a Műszaki Főigazgatóság feladata és kötelezettsége. A fertőtlenítés szakmai feladatait az Orvosszakmai főigazgató szakmai felügyelete alatt álló szervezeti egység iránymutatásával kell végrehajtani.

5.§

 Jelen utasítás közzétételét követően azonnal hatályba lép és visszavonásig hatályban marad.

 

Budapest, 2020. március 5.

 

Dr. Merkely Béla                                                                  Baumgartnerné Holló Irén

    rektor                                                                                 kancellár általános helyettese


E/4/2020. (III.5) rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetem egyes közösségi tereinek átmeneti zárva tartásával kapcsolatos átmeneti intézkedésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/4/2020. (III.5) rektori-kancellári utasítás