KKORL/2/2020. (II.24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

helyettesítési jogkör gyakorlásáról

 

A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzatának I.1. rész 3. § (21) bekezdésére, a 30. § (1) bekezdés h) pontjára, valamint a 33. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi rendelkezést és körlevelet adom ki.


1.§

A rendelkezés és körlevél időbeli hatálya

(1) Jelen rendelkezés és körlevél távollétem idején:

a) 2020. március 2-án,

b) 2020. március 3-án és

c) 2020. március 4-én

hatályos.

 2.§

Helyettesítési jogkör gyakorlásáról történő rendelkezés

 

(1) Az 1. § (1) a) pontban meghatározott napon Mészáros István műszaki főigazgató ellátja a kancellár helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(2) Az 1. § (1) b) pontban meghatározott napon dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató ellátja a kancellár helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(3) Az 1. § (1) c) pontban meghatározott napon dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató ellátja a kancellár helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

(4) Az (1) – (3) bekezdésben meghatározott vezető a meghatározott időtartamban helyettesítési jogkörben eljárva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott egyetértési jogot gyakorol az Nftv. 12. § (1) bekezdése, valamint 13. § (1) bekezdése szerinti jogosultnak az intézmény gazdálkodását, szervezetét, működését érintő gazdasági következménnyel járó döntései és intézkedései tekintetében, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott esetekben. Az egyetértés e döntések érvényességének, illetve hatálybalépésének feltétele.

 

 

3.§

 Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

 

Budapest, 2020. február 24.                                                              

 Baumgartnerné Holló Irén


KKORL/2/2020. (II.24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL helyettesítési jogkör gyakorlásáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/2/2020. (II.24.) számú KANCELLÁRI KÖRLEVÉL