E/3/2020. (I.20.) számú Rektori és Kancellári Együttes Utasítás
a Kötelezettségvállalási szabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről

 

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának a Kötelezettségvállalási Szabályzat elfogadásáról szóló K/5/2018.(VII.05.) számú határozatának – jelen Utasításban érintett rendelkezéseinek – módosításáig a szabályzat az alábbi átmeneti rendelkezésekkel együtt alkalmazandó:

1.§

Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás a kifizetések teljesítéséhez amennyiben a kifizetés nettó értéke a 200.000 forintot nem éri el.

2.§

A rektor, vagy a kancellár közvetlenül gyakorolja a kötelezettségvállalási jogát minden nettó 8 millió forintot elérő vagy meghaladó kötelezettségvállalás esetén, továbbá a mindenkori költségvetési törvényben a közbeszerzésekre megállapított nemzeti értékhatár felett a közbeszerzés keretébe tartozó kötelezettségvállalások esetén.

3.§

A kancellár a kötelezettségvállaló a több év előirányzatát terhelő, nettó 1 millió Ft-ot és időbeli hatályát tekintve 12 hónap időtartamot elérő kötelezettségvállalás esetén (kivéve a személyi jellegű kötelezettségvállalásokat és a klinikai és nemklinikai kutatási szerződéseket.)

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 

Budapest, 2020.január 20.                                                         

 

Dr. Merkely Béla                                                                                  Baumgartnerné Holló  Irén

      rektor                                                                                          a kancellár általános helyettese

 

Hatályba lépés napja: 2020. január 28.


E/3/2020. (I.20.) számú Rektori és Kancellári Együttes Utasítás a Kötelezettségvállalási szabályzat egyes rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető:
E/3/2020 (I.20.) sz. rektori-kancellári utasítás