EKORL/3/2019. (XII.09.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége idején a kötelezettségvállalások során alkalmazandó kancellári képviselet rendjéről

1.§

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 13/A. § (6) bekezdése szerint a kancellár akadályoztatása, érintettsége, a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége esetén a kancellár helyetteseként a szervezeti és működési szabályzatban kijelölt vezető jogosult eljárni.

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata SZMR I. Könyv I.1. Rész 37. § (2) bekezdése értelmében a kancellár általános helyettes a gazdasági főigazgató.

2.§

Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató ellátja a kancellár általános helyettesítése keretében mindazokat a feladatokat, amelyek jogszabály vagy az Egyetem belső szabályzata alapján a kancellár hatáskörébe tartoznak.

A gazdasági főigazgató gyakorolja a kancellár Nftv. 13/A. § (2) b) pontja szerinti egyetértési jogkörét, továbbá a 13/A.§ (2) bekezdésben meghatározott jogköröket, ennek keretében a jelen körlevél 1. sz. melléklete szerint a kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és a teljesítésigazolási felhatalmazások kiadására vonatkozó jogkörét azon feladatai tekintetében, melyek ellátása során a kancellár az Egyetem vezetőjeként jár el és az Egyetem képviseletére jogosult.

A kötelezettségvállalási dokumentumokon a kancellári aláíró blokkban a gazdasági főigazgató neve alatt a „kancellár általános helyettese” kerüljön feltüntetésre.

3.§

A jelen körlevélben foglaltakat 2019. december 1-jétől a kancellári tisztség betöltéséig kell alkalmazni.

Jelen körlevelet az Egyetem belső honlapján közzé kell tenni.

Budapest, 2019. december 09.

 

          Dr. Merkely Béla                                                       Baumgartnerné Holló Irén

      egyetemi tanár, rektor                                             kancellár általános helyettese


EKORL/3/2019. (XII.09.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége idején a kötelezettségvállalások során alkalmazandó kancellári képviselet rendjéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/3/2019. (XII.09.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL

EKORL/3/2019. (XII.09.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL a kancellári tisztség átmeneti betöltetlensége idején a kötelezettségvállalások során alkalmazandó kancellári képviselet rendjéről 1. számú melléklete az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/3/2019. (XII.09.) számú Rektori és Kancellári KÖRLEVÉL 1. sz. melléklete