Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat elfogadásra került:

szabályzat neve: Közalkalmazotti Szabályzat

elfogadó határozat száma: 113/2019. (X.24.) szenátusi határozat

hatálybalépés napja: 2019. november 5.

elérési út:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/kozalkalmazotti-szabalyzat/

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság