KKORL/11/2019. (VIII. 08.) számú

Kancellári Körlevél

a munkáltatói jogkör gyakorlói, valamint a munkájukat támogató gazdasági munkatársak részére

a munkaügyi dokumentumok előírt határidőben történő megküldése, valamint kilépő és áthelyezésre kerülő dolgozók informatikai rendszerhez kapcsolódó felhasználói jogosultságainak megszüntetése tárgyában

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére vonatkozó eljárási és nyilvántartási szabályok betartásának ellenőrzése tárgyában készült 4628-14/KSELL/2019. számú, valamint az informatikai rendszerekhez való felhasználói jogosultságok kezelésének ellenőrzése tárgyában készült 38290-15/KSELL/2019. számú ellenőrzési jelentésekben foglalt megállapítások alapján az alábbiak betartására hívom fel a munkáltatói jogkör gyakorlói, valamint a munkájukat támogató gazdasági munkatársak szíves figyelmét.

Az Ellenőrzési Igazgatóság vizsgálta a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó eljárást és megállapította, hogy az eljárás során a szabályzatban előírt határidők nem minden esetben kerülnek betartásra, melynek eredményeként a dokumentumok késve érkeznek be az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra. A dokumentumok késedelmes megküldése az ügyintézési folyamatot jelentősen lassítja, amely illetménytúlfizetést eredményezhet.

Az illetménytúlfizetések elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, módosítására és megszüntetésére vonatkozó eljárás során valamennyi érintett munkatárs a munkaügyi dokumentumokat a K/17/2017. (V. 31.) számú határozattal elfogadott szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat szerint, az abban foglalt határidők szigorú betartásával küldje meg az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra.

Az Ellenőrzési Igazgatóság vizsgálta továbbá az informatikai rendszerekhez való felhasználói jogosultságok kezelését és megállapította, hogy a dolgozók kilépése, áthelyezése esetén nem minden esetben történik intézkedés a dolgozókhoz kapcsolódó informatikai felhasználói jogosultságok megszüntetéséről.

A dolgozók kilépése és áthelyezése esetén minden eseteben intézkedni kell a felhasználói jogosultságok megszüntetéséről. Az informatikai jogosultságok kilépéskori teljes körű rendezése és elszámolása érdekében módosításra és kiegészítésre került a leszerelő lap. A módosított iratminta elérhető az EGFI honlapján.

A leszerelő lap kitöltését követően a gazdasági munkatársaknak minden esetben intézkedniük kell az Informatikai Igazgatóság felé a felhasználói jogosultságok megszüntetéséről.

Kérem a munkáltatói jogkör gyakorlóit és a gazdasági munkatársakat, hogy a feladatok ellátása során a fenti körlevélben foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdés merülne fel, szíveskedjenek az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság munkatársait keresni.

 

Budapest, 2019. augusztus 8.

 

Dr. Szász Károly

kancellár


KKORL/11/2019. (VIII. 08.) számú Kancellári Körlevél a munkáltatói jogkör gyakorlói, valamint a munkájukat támogató gazdasági munkatársak részére a munkaügyi dokumentumok előírt határidőben történő megküldése, valamint kilépő és áthelyezésre kerülő dolgozók informatikai rendszerhez kapcsolódó felhasználói jogosultságainak megszüntetése tárgyában aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/11/2019. (VIII. 08.) számú Kancellári Körlevél