E/2/2019. (VII. 31.) számú rektori-kancellári utasítás

az egészségügyi szakképző köznevelési intézmények fenntartásba vételét követően a Semmelweis Egyetem szabályzatainak alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

 

A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (a továbbiakban: Centrum) Semmelweis Egyetembe történő beolvadására tekintettel a Centrum tagintézményeiként működő egészségügyi szakképző köznevelési intézményeknek (a továbbiakban: szakképző iskolák) a Semmelweis Egyetem általi 2019. augusztus 1-től történő fenntartásba vételét követően a szakképző iskolák működésének és fenntartásának szabályozásával kapcsolatban a Semmelweis Egyetem Rektora és Kancellárja a Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörünkben eljárva az alábbi döntést hozta:

1.§

(1) A Centrum által kiadott szabályzatok ­– az Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat kivételével – 2019. július 31-én hatályukat veszítik, illetve a Salgótarjáni Szakképzési Centrumnak a Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájára jelen utasítás kiadásakor alkalmazandó, illetve alkalmazott szabályzatai 2019. augusztus 1-től nem alkalmazhatóak.

(2) A szakképző iskolák működése és fenntartása során – a Semmelweis Egyetem szabályzatainak a Centrum beolvadásával és a szakképző iskolák fenntartásba vételével összefüggő felülvizsgálatáig – a Semmelweis Egyetem hatályos szabályzataiban (a Semmelweis Egyetem honlapján elérhetőek itt: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/) foglaltakat kell a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel alkalmazni.

(3) Amennyiben a Centrum valamely szabályzatában díjak kerültek meghatározásra, 2019. augusztus 1-től visszavonásig az azzal megegyező összegű díjakat kell alkalmazni.

(4) Amennyiben olyan döntés meghozatala szükséges a szakképző iskolák feladata, vagy egyéb, a Centrum hatásköreit érintő feladat teljesítése érdekében, amelyről a Semmelweis Egyetem hatályos szabályzatai nem rendelkeznek, azt a Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatóságán (SZKIFI) vagy az adott szakterületért felelős szervezeti egységén keresztül a Jogi és Igazgatási Főigazgatóságnak kell jelezni. Irányítási jogköre alapján ezekben a kérdésekben

a) a Rektor irányítása alatt álló szervezeti egység esetében a Rektor,

b) a Kancellár irányítása alatt álló szervezeti egység esetében a Kancellár

dönt.

(5) A változásokra tekintettel a belső szabályozó dokumentumokat – összehangolva az egyetemi kórházak miatt szükséges felülvizsgálat ütemezésével – 2020. március 1-ig felül kell vizsgálni azzal, hogy a szabályzatokat csak abban az esetben kell az általános köröztetési eljárás szerint véleményeztetni, ha a módosítás egybeesik a szabályzatokra előírt rendszeres felülvizsgálati kötelezettséggel. Egyéb esetben a szabályozással érintett feladatban közreműködő szervezeti egységekkel kell az egyeztetést elvégezni. A felülvizsgálat részleteiről a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság tájékoztatja a szabályzatok felelőseit.

2.§

Jelen utasítás visszavonásig érvényes és a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

 Budapest, 2019. július 31.

 

     Dr. Merkely Béla                                                                                     Dr. Szász Károly

              rektor                                                                                                     kancellár

 

Hatályba lépés napja: 2019. augusztus 1.


E/2/2019. (VII. 31.) számú rektori-kancellári utasítás az egészségügyi szakképző köznevelési intézmények fenntartásba vételét követően a Semmelweis Egyetem szabályzatainak alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linkre kattintva letölthető: E/2/2019. (VII. 31.) számú rektori-kancellári utasítás