1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 12/2019. (VII. 3.) EMMI rendelete egyes járványügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Megjelent: MK 116. szám 2019. VII. 3.
Hatály: 2019.VIII. 2.

A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások köre bővül, ezzel összefüggésben a beadásuk időpontjára vonatkozó bekezdés módosul.

Az 5.§ (1) kiegészül az l) ponttal:
A magyar állampolgárt, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személyt, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja, a tartózkodási engedéllyel rendelkező, bevándorolt, letelepedett vagy befogadott harmadik országbeli állampolgárt, továbbá a menekültet és menedékest életkorhoz kötötten 
(…)
l) bárányhimlő
ellen védőoltásban kell részesíteni.

 Az 5.§ (2) bekezdés f-h) pontjai módosulnak, valamint új i-j) pontokkal egészül ki. Így az 5.§ (2) bekezdés szövege:

Az (1) bekezdés szerinti kötelező védőoltásokat – az (1) bekezdés j) pontja szerinti védőoltás kivételével – a 0–6 éves korúak körében folyamatos oltási rendszerben kell végrehajtani. A

a) BCG oltás újszülött korban, illetve a születést követő négy héten belül,

b) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib és a pneumococcus elleni oltás első részlete betöltött 2 hónapos korban,

c) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás második részlete betöltött 3 hónapos korban,

d) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás harmadik részlete, továbbá a pneumococcus elleni oltás második részlete betöltött 4 hónapos korban,

e) pneumococcus elleni oltás harmadik részlete betöltött 12 hónapos korban,

f) bárányhimlő elleni oltás első részlete betöltött 13 hónapos korban,

g) morbilli-mumpsz-rubeola elleni trivalens oltóanyaggal végzett oltás betöltött 15 hónapos korban,

h) bárányhimlő elleni oltás második részlete betöltött 16 hónapos korban,

i) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett, valamint a Hib elleni oltás negyedik részlete betöltött 18 hónapos korban,

j) diphtheria-tetanus-sejtmentes pertussis oltóanyaggal és inaktivált poliovírus tartalmú oltóanyaggal végzett oltás betöltött 6 éves korban esedékes.

Az új 5.§ (4) bekezdés alapján a (2) bekezdés f) és h) pontjában foglalt bárányhimlő elleni oltásokat a 2018. július 31-e után születettekre vonatkozóan kell alkalmazni.

A rendelet kiegészül a 23/A. §-sal, miszerint az egészségügyi szolgáltató az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók HCV-szűrővizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében elvégezteti e § (2)–(4) bekezdése szerint.

A rendelet kiegészül a 23/B. §-sal, miszerint az egészségügyi szolgáltató 2021. évtől kezdődően elvégezteti az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kanyaró elleni védettségének felmérését a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat keretében azon egészségügyi dolgozónál, aki a 2021. évet megelőzően nem állt egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, vagy akinél az elmúlt 10 évben nem történt kanyaró elleni védettségre vonatkozó ellenanyag-vizsgálat. A laboratóriumi vizsgálat eredménye alapján fogékony munkavállalókat védőoltásban kell részesíteni.

A rendelet 1. (bizonyos fertőző betegségek bejelentésére és egyéb teendőkre vonatkozó) és 2. (a HIV-pozitív, stb. egészségügyi dolgozók által nem végezhető beavatkozásokról szóló) melléklete módosul.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelete a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól
Megjelent: MK 118. szám 2019. VII. 5.
Hatály: 2019.VII.13.

A rendelet a 2018. évi LXXV. törvény 5.§-ában foglalt, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítésével kapcsolatos ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátására a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget jelöli ki, és meghatározza ennek feltételeit.

3.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1408/2019. (VII. 8.) Korm. határozata a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése és bővítése beruházás előkészítésének támogatásáról
Megjelent: MK 119. szám  2019. VII. 8.
Hatály: A feladattól függően változó.

A Kormány a budapesti felsőoktatási intézmények egyes gyakorló intézményei infrastruktúrájának felújításának, korszerűsítésének előkészítéséről határozott, ezzel kapcsolatban pénzügyi és egyéb jellegű rendelkezéseket hozott. A Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye is érintett.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.