1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 113/2019. (V. 15.) Korm. rendelete egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: 
MK 83. szám 2019.05.15.
Hatály: 2019.06.12.

A következő jogszabályok kis mértékben módosulnak:

A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 253/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 114/2019. (V. 15.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: 
MK 83. szám 2019.05.15.
Hatály: 2019.10.01.

A rendelet kiegészül a „hallgatói hitel”, a „nyelvtanulási hallgatói hitel” és a „támogatott nyelv” definíciójával. 

A rendelet kiegészül a nyelvtanulási hallgatói hitelre vonatkozó 23/A-C. §-okkal.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelete a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: 
MK 84. szám 2019.05.16.
Hatály: 2019.06.01.

A módosított rendelet kiegészül a „külhoni magyar hallgató” definíciójával: külföldön lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló hallgató, ideértve a kedvezménytörvény hatálya alatt álló hallgatót is.

Módosul a rendelet 10.§ (3) bekezdése, mely meghatározza, hogy az Nftv. 85/C. §-ában foglalt jogcímeken mely hallgatók részesülhetnek támogatásban.

Módosul a rendelet 24.§ (2)-(4), (6)-(7) bekezdése a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjról.

Módosul a rendelet 26.§ (1)-(2), (5) bekezdése az  államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő külhoni magyar hallgató részére adományozható Hunyadi János Ösztöndíjról.

A rendelet 36.§-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„E rendeletnek – a  felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az  általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelettel megállapított – 2. § (1) bekezdés j) pontját, 24. § (2)–(4) bekezdését, 26/A. § (1), (2) és (5) bekezdését először a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 116/2019. (V. 16.) Korm. rendelet hatálybalépését követően közzétett pályázati eljárások esetében kell alkalmazni.”

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Pénzügyminisztérium közleménye a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának Megállapodásáról
Megjelent: 
HÉ 32. szám 2019.05.28.

A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa Megállapodása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A. § (5) bekezdése, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet alapján a 2014. március 31. napjával megállapított reprezentativitási eredményeket 2020. december 31. napjáig javasolja hatályában fenntartani.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozata a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről
Megjelent: 
MK 92. szám 2019.05.30.
Hatály: intézkedéstől függően változó

A Kormány a Semmelweis Egyetem fejlesztése és a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt végrehajtása érdekében hozott határozata források biztosításáról.

A Szent Rókus Kórház és Intézményei fenntartói joga a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 97. § (2) bekezdése alapján átruházásra kerül a Semmelweis Egyetemre.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 132/2019. (VI. 5.) Korm. rendelete a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: 
MK 95. szám 2019.06.05.
Hatály: 2019. június 6.

A módosítás lehetővé teszi, hogy több ember halálát okozó tömegszerencsétlenség, illetve természeti katasztrófa esetén a hatóság a boncolástól eltekintsen. A módosítás meghatározza ennek feltételeit és az elvégezhető vizsgálatokat.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.