K/1/2019. (IV.11.) számú kancellári utasítás  

az árusító automaták elhelyezését és üzemeltetését szolgáló bérleti szerződések létrehozására vonatkozó eljárás szabályainak változásáról


A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem Kancellárjaként az alábbi döntést hozom:

1. § 

(1) Jelen utasítás hatálybalépését követően a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben árusító automaták elhelyezése és üzemeltetése az Egyetem tulajdonában, vagyonkezelésében és használatában lévő ingatlanoknak a bérbe adás útján történő hasznosításával történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosításra a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat általános szabályai, valamint a 2.15. pontjába foglalt „Különleges hasznosítás”-ra vonatkozó szabályok irányadók, az állami vagyon hasznosítására vonatkozó jogszabályokban, a Vagyonkezelési szerződésben foglalt rendelkezések figyelembe vételével, az állami vagyontartós hasznosítására vonatkozó, az állami vagyon felügyeletérét felelős miniszter ÁVF/20672-1/2015-NFM. sz.-ú döntésében meghatározott egyedi engedélyezési eljárás szerint.

(3) A Jogi és Igazgatási Főigazgatóság jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg honlapján közzéteszi a „Bérleti szerződésminta árusító automaták elhelyezéséhez” elnevezésű mintaszerződést.

(4) A Vagyon- és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság köteles a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzatnak az árusító automaták elhelyezésére és üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseit a kiadott mintaszerződés rendelkezéseivel való összhang megteremtése céljából az utasítás hatálybalépésétől számított 90 napon belül felülvizsgálni és annak felülvizsgált tervezetét jóváhagyásra felterjeszteni, amelynek megtörténtéig a hasznosítás a jelenleg hatályos szabályzat rendelkezései szerint történhet, a (3) bekezdés szerint közzétett mintaszerződés használatával. A felülvizsgálat során gondoskodni kell arról, hogy a Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat a (3) bekezdés szerint közzétett mintaszerződés használatát előírja.

(5) Az árusító automaták elhelyezése céljából kötött Bérleti szerződések teljesítése során az automaták üzembe helyezéséről a jelen utasítás mellékletét képező jegyzőkönyvet kell felvenni és gondoskodni kell arról, hogy a felülvizsgált Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat a melléklet szerinti jegyzőkönyv használatát előírja.

2. § 

(1) Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba és az 1. § (4) bekezdés szerint felülvizsgált Vagyon- és Helyiséggazdálkodási Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

(2) Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti „a Semmelweis Egyetem tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanokon történő elárusító automaták kihelyezésének feltételeiről szóló RTIT/329/2014. sz. rektori utasítás”.

Budapest, 2019. április 11.                                                           

Dr. Szász Károly
kancellár

Hatályba lépés napja: 2019.04.12.


K/1/2019. (IV.11.) számú kancellári utasítás az árusító automaták elhelyezését és üzemeltetését szolgáló bérleti szerződések létrehozására vonatkozó eljárás szabályainak változásáról  aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/1/2019. (IV. 11.) számú kancellári utasítás

K/1/2019. (IV.11.) számú kancellári utasítás az árusító automaták elhelyezését és üzemeltetését szolgáló bérleti szerződések létrehozására vonatkozó eljárás szabályainak változásáról melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/1/2019. (IV. 11.) számú kancellári utasítás számú melléklete