1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 7/2019. (IV. 2.) EMMI rendelete a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 56. szám 2019.IV.2.
Hatály: 2019. IV. 3.

Módosul a rendelet 1. számú melléklete.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 72/2019. (IV. 4.) Korm. rendelete a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 58. szám 2019. IV.4.
Hatály: 2019. IV.5.

Új: 3. § (1) m) és (3d):

3.§ (1) m) a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a  Miniszterelnöki Kormányiroda, a  Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény, és a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2.  §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az  állam a  Ptk. 8:2.  §-a szerinti többségi befolyást gyakorol, valamint a  Kormány által alapított, illetve a  Kormány vagy a  Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány részére biztosítja az  1.  melléklet II. pont, 3.2.1. alpontjában meghatározott szolgáltatásokat.

(3d) A  Főigazgatóság az  (1)  bekezdés m)  pontjában meghatározott szervezetekkel megállapodásban rendezi a Főigazgatóság által nyújtott szolgáltatások részletezését és igénybevételének rendjét, valamint a szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő közvetlen és közvetett kiadások ellentételezését.

Módosul a rendelet 1. és 2. számú melléklete. 


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.