Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

A Semmelweis Egyetem klinikai tevékenységre alkalmas helyiségeinek felmérése érdekében valamennyi klinikaigazgató, tanszékvezető, hálózat-irányítási igazgató,és tömbigazgató részére

 

 

Tisztelt Vezető Munkatársak!

Az Egészséges Budapest Program Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő létrehozásával kapcsolatos feladatokról szóló 1672/2018. (XII. 13.) Korm. határozatának 13. pontja alapján a Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy

a) az Egyetem az 1945/2017. Korm. határozat 3. pontjának d) alpontjával összhangban kezdje meg Pulmonológiai Klinikájának a Szent János Kórház 27. számú épületéből való elköltöztetését, és

b) az Egyetem az a) alpont szerinti épületet 2019. június 30-ig kiürítve adja át a Szent János Kórháznak.

A kormányhatározat végrehajtása során a Pulmonológiai Klinika a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb, VIII. ker. Tömő utca 25-29. szám alatt található épületébe (Budapest belterület 36164 helyrajzi számú ingatlan) költözik be, a János Kórház területén a Pulmonológiai Klinika által jelenleg használt helyiségeket ki kell üríteni. A Tömő u-i épületből – az Onkológiai Központ kivételével – a jelenleg ott lévő szervezeti egységeket az Egyetem területén részben rendelkezésre álló, más szervezeti egység használatában lévő területeken, ill. amennyiben ez nem lehetséges, úgy Egyetemen kívüli bérleményekben kell elhelyezni.

A hivatkozott kormányhatározat rendelkezik az Egyetem vagyonkezelői jogának a Kútvölgyi Klinikai Tömb ingatlana vonatkozásában azonnali hatállyal történő megszüntetéséről azzal, hogy az Egyetem legfeljebb 2019. december 31-ig – a jelenlegi egészségügyi szolgáltatások ellátása mellett – használati jogot kapjon az ingatlanon. Az ingatlanról az Egészségügyi Menedzserképző Központ által használt ingatlanrész leválasztásra kerül.

A kormányhatározatból adódó elhelyezési feladatok végrehajtása érdekében kérem, hogy a Vagyon és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság (VLGI) által készített, az Ön által vezetett szervezeti egység területén lévő, egészségügyi, oktatási célra alkalmas helyiségek tartós jogviszony keretében (90 napot meghaladó) bérbeadott helyiségek mellékelt nyilvántartását szíveskedjen ellenőrizni. Kérem továbbá, hogy a VLGI nyilvántartásában nem szereplő, egészségügyi tevékenység végzésére alkalmas bérbeadott, vagy használaton kívüli helyiségeket a https://semmelweis.hu/mfi/category/hirek/ linken elérhető, mellékelt táblázatban szíveskedjenek megküldeni a VLGI számára aláírva pdf verzióban és szerkeszthető, táblázatos formában is 2019. január 31-ig a vagyon@semmelweis-univ.hu e-mail címre. Nemleges válasz esetén is szíveskedjenek megküldeni adatszolgáltatásaikat.

Kérem az érintett szervezeti egységek vezetőit, hogy a feladat végrehajtása érdekében legyenek szívesek a Tömbigazgatókkal is konzultálni.

 

Budapest, 2019. január 28.

 

Dr. Szász Károly
kancellár


KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL A Semmelweis Egyetem klinikai tevékenységre alkalmas helyiségeinek felmérése érdekében valamennyi klinikaigazgató, tanszékvezető, hálózat-irányítási igazgató, és tömbigazgató részére aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL

KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL 1. számú melléklete az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL 1. számú melléklete

KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL 2. számú melléklete az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/2/2019. (I.28.) SZÁMÚ KANCELLÁRI KÖRLEVÉL 2. számú melléklete