K/8/2018. (XII. 06.) számú KANCELLÁRI UTASÍTÁS
 A K/6/2018. (X.18.) számú
kancellári utasítás módosításáról

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész (Szervezeti és Működési Rend) 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem kancellárjaként az alábbi döntést hozom:

1. §

A K/6/2018. (X.18.) számú kancellári utasítás 1. § (3) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Csekély értékű ajándékutalvány [Szja. tv. 70. § (5) bekezdés a) pont] a Szenátus 150/2018. (XI. 29.) számú határozatával megállapított összegen és jogosultsági körön felül nem adható.”

2. §

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba, és tekintettel arra, hogy a módosító rendelkezés az egységes szerkezetű utasítás közzétételével végrehajtottá válik, ezért az egységes szerkezetű utasítás közzétételét követő napon ez az utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2018. december 06.

                                                                                               Dr. Szász Károly
kancellár

A hatályba lépés napja: 2018. december 11.


K/8/2018. (XII. 06.) számú kancellári utasítás a K/6/2018. (X.18.) számú kancellári utasítás módosításáról aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/8/2018. (XII. 06.) számú kancellári utasítás