K/6/2018. (X. 18.) számú

KANCELLÁRI UTASÍTÁS

A Semmelweis Egyetem 2018. utolsó negyedévi gazdálkodásával kapcsolatban valamennyi decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egység
kötelezettségvállalója és pénzügyi ellenjegyzője részére

A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész (Szervezeti és Működési Rend) 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva a Semmelweis Egyetem kancellárja, a Semmelweis Egyetem 2018. utolsó negyedévi gazdálkodásának tárgyában, a takarékos és hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében az alábbi utasítást adja ki:

1.§

(1) A bér és járulék kötelezettségvállalások tekintetében, – a 2018. évi vezetői költségvetéssel összhangban – kizárólag a működést biztosító kötelezettségvállalások kezdeményezhetők. Jutalmazás céllal nem történhet kifizetés 2018-ban.

(2) A dologi és egyéb keretekből a bér és járulék keretre új kötelezettségvállalások megtételének indokával átcsoportosítás nem történhet.

(3) Csekély értékű ajándékutalvány [Szja tv. 70. § (5) bekezdés a) pont] nem adható.

(4) A 2018. évi vezetői költségvetés kereteinek kiengedélyezését követően, minden szervezeti egység számára a jóváhagyott keretek rendelkezésre állnak. A szervezeti egységek kötelezettségvállalójának és pénzügyi ellenjegyzőjének a feladata a keretek figyelése, annak betartása, a kötelezettségvállalások megtételének időpontjában a fedezet biztosítása. Amennyiben bármelyik pénzügyi tételen rendelkezésre álló keretet meghaladó felhasználás jelentkezik, akkor haladéktalanul intézkednie kell az egyéb keretekről történő átcsoportosításról.

Az átcsoportosítás a kitöltött formanyomtatvány Kontrolling Igazgatóságra történő beküldését követően kerül végrehajtásra.

2.§

Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatósága (JIF) alhonlapján való közzétételt követő napon lép hatályba.

Budapest, 2018. október 18.

Dr. Szász Károly

kancellár

A hatályba lépés napja: 2018. október 19.


K/6/2018. (X. 18.) számú kancellári utasítás A Semmelweis Egyetem 2018. utolsó negyedévi gazdálkodásával kapcsolatban valamennyi decentralizáltan gazdálkodó szervezeti egység kötelezettségvállalója és pénzügyi ellenjegyzője részére aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/6/2018. (X. 18.) számú kancellári utasítás