Iktatószám: 74374/KTIT/2018.

KKORL/6/2018. (VII. 20.) számú kancellári körlevél közbeszerzési eljárásokban Ajánlattevőként való részvételről

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírja, hogy a „közbeszerzési és koncessziós beszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kell lebonyolítani”. Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR), az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2018. április 15. napjától az Ajánlatkérők mellett az Ajánlattevők számára is kötelezően alkalmazandó.

A Semmelweis Egyetem közbeszerzési eljárásban ajánlattevő gazdasági szereplőként a mindenkori egyetemi szabályzatok, különösen a Kötelezettségvállalási Szabályzat előírásainak figyelembe vételével vehet részt.

Az EKR rendszerben az Egyetem nevében eljáró személyek jogosultságait, hozzáféréseit a Beszerzési Igazgatóság szervezet szintű jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik.

Semmelweis Egyetem közbeszerzési eljárásban ajánlattevő gazdasági szereplőként való részvételének részletes szabályait a 74353/KSGFI/2018. számú Gazdasági Főigazgatói tájékoztató tartalmazza.

Budapest, 2018. július 20.

                                                                                                                 Dr. Szász Károly

                                                                                                                     kancellár

KKORL/6/2018. (VII. 20.) számú kancellári körlevél aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: KKORL/6/2018. (VII. 20.) számú kancellári körlevél