Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

 

K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás

az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről

 A Szervezeti és Működési Szabályzat I. rész Szervezeti és Működési Rend 3/A. § (12) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Kancellárjaként az alábbi döntést hozom:

1. §

(1) Az Egyetem adatvédelmi, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzata 11. §-ban foglaltak szerint a személyes adatok kezeléséről adatvédelmi tájékoztatót kell hozzáférhetővé tenni az érintettek részére.

(2) Az Egyetem általános adatvédelmi tájékoztatóját (1. számú melléklet) és a speciális adatvédelmi tájékoztatókat (2. számú és 3. számú melléklet), valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe küldött adatok kezeléséről szóló tájékoztatót (4. számú melléklet) az Egyetem honlapján és a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság Adatvédelmi és Betegjogi Központ alhonlapján kell megjelentetni, valamint az összes szervezeti egységben jól látható helyen ki kell függeszteni jelen § (3)-(4) bekezdése szerint.

(3) A betegek és a hallgatók részére készült speciális adatvédelmi tájékoztatókat (2. számú és 3. számú melléklet) az adott tájékoztató címzettjei részére elérhető módon, az adott szervezeti egységekben jól látható helyen kell kifüggeszteni.

(4) A Klinikai Központ összes szervezeti egységében jól látható helyen ki kell függeszteni az 1. számú, 2. számú és 4. számú mellékletet.

2. §

Jelen utasítás a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) alhonlapján való közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2018. május 25.                                                                    

Dr. Szász Károly
kancellár      

Hatályba lépés napja: 2018. V. 25.


A K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás

A K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről 1. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás 1. számú melléklete

A K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről 2. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás 2. számú melléklete

A K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről 3. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás 3. számú melléklete

A K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás az adatvédelmi tájékoztatók közzétételéről 4. számú melléklete az alábbi linkre kattintva letölthető: K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasítás 4. számú melléklete