Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás

Iktatószám: 673-43 / KMBTI / 2018.

EKORL/1/2018. (V.23.) számú rektori – kancellári körlevél
kockázatértékelések készítésének kötelezettségéről

 Felhívom szíves figyelmét, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján minden szervezeti egységnek külön-külön rendelkeznie kell az adott szervezeti egységre vonatkozó – a végzett tevékenységekhez mérten: munkahelyi, biológiai és éles-hegyes eszközök, veszélyes anyagok használata (kémiai), rákkeltő anyagok használata, optikai sugárzás, mágneses sugárzás, legionella – kockázatértékelésekkel, melynek elkészíttetéséről a munkáltatói jogkör gyakorlójának szükséges gondoskodnia. Amennyiben rendelkezik érvényes kockázatértékelésekkel, akkor kérem, a feltárt hiányosságok megszüntetésére, az intézkedési terv kitöltésére, valamint a dokumentumok visszakereshető módon történő megőrzésére fordítson figyelmet!

A szükséges kockázatértékelések elkészítését – a folyamatban lévő kapacitásnövelés mellett – a Biztonságtechnikai Igazgatóság beütemezi és elvégzi. Amennyiben a lejárati idő előtt a kockázatértékelés Biztonságtechnikai Igazgatóság általi elkészítésére nincs mód vagy igény, úgy a szervezeti egység külsős vállalkozóval is elvégeztetheti, amihez a Biztonságtechnikai Igazgatóság vállalkozók ajánlásával tud segíteni, azonban a Semmelweis Egyetem Munkavédelmi Szabályzatának 2.1.4. (1) pontja szerint ezesetben is tájékoztatni szükséges a Biztonságtechnikai Igazgatóságot a kockázatértékelés elvégzéséről.

Továbbá hivatkozva 2018. április 12-én kelt, 41938/KMBTI/2018. iktatószámú „megbízott kinevezések” tárgyú levélre, kérem, – amennyiben még nem történt meg – a kinevezett tűz-, munka-, környezet-, vagyon- és polgári védelmi megbízott személyéről írásban a Biztonságtechnikai Igazgatóságot tájékoztatni szíveskedjen legkésőbb 2018. május 31-ig.

Kérem a fentiek alapján a vonatkozó kockázatértékelések elkészítéséről mielőbb intézkedni szíveskedjen!

Budapest, 2018. május 23.                                        Budapest, 2018. május 22.

…………………………………

Dr. Szél Ágoston

rektor

…………………………………

Dr. Szász Károly

kancellár

Hatályba lépés napja: 2018.V.24.


Az EKORL/1/2018. (V.23.) számú rektori – kancellári körlevél kockázatértékelések készítésének kötelezettségéről aláírt és lepecsételt, beszkennelt változata az alábbi linken megtekinthető, letölthető: EKORL/1/2018. (V.23.) számú rektori – kancellári körlevél